fot. PAP/Przemysław Piątkowski

Żandarmeria Wojskowa z nowymi uprawnieniami?

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej będą mogli nakładać mandaty za kilkadziesiąt dodatkowych wykroczeń. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia wykroczeń żandarmi będą mogli karać nie tylko za przewinienia popełniane przez żołnierzy, ale także przez cywilów.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia wykroczeń, za które żandarmi są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, skierowało do uzgodnień Ministerstwo Obrony Narodowej. Projekt przewiduje między innymi nakładanie grzywien za niektóre wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.

Do tej pory żołnierze Żandarmerii Wojskowej mając do czynienia z wykroczeniami nie uwzględnionymi w rozporządzeniu musieli wzywać policję, która może karać mandatem każdego obywatel z wyjątkiem osób objętych immunitetem.

Projekt nowelizacji rozporządzenia przewiduje m.in. nakładanie kar za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Mandat od żandarma będzie można także dostać za niektóre wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Resort obrony zwraca uwagę, że to pierwsza próba nowelizacji rozporządzenia obowiązującego od 2002 roku. Długi czas obowiązywania obecnego sprawił, że nadal są w nim przywoływane nieobowiązujące już ustawy. Projekt zmian przewiduje w tym przypadku aktualizacje, choć bez wprowadzenia rozwiązań innych niż dotychczasowe.


TV Trwam News

drukuj