Zakopane: Trwa spotkanie ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii

W Zakopanem trwa spotkanie ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii. Politycy rozmawiają o jakości powietrza i kwestiach związanych z siecią Natura2000, poruszą także temat źródeł geotermalnych.

Ministrowie na zakończenie spotkania przyjmą wspólne oświadczenie dotyczące najważniejszych zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

Polska kończy prezydencję w grupie V4, po nas obejmują ją Węgry. Jak podkreśla minister środowiska prof. Jan Szyszko w kwestii środowiska zarysowano dwa priorytety, które Węgrzy będą kontynuować.

– Pierwszy to sprawa związana z implementacją Natury2000. Natura 2000 jest wielką szansą na monitorowanie zrównoważonego rozwoju w Europie, a cała Grupa Wyszehradzka może być tutaj przykładem i liderem dla jednoczącej się Europy. Druga sprawa to implementacja porozumienia paryskiego, które jest szansą na zrównoważony rozwój świata, a równocześnie połączenia Natury2000 jako monitoringu zrównoważonego rozwoju jest wielką szansą również dla Europy, gdzie cała Grupa Wyszehradzka powinna być liderem – akcentuje prof. Jan Szyszko

Prezydencja Polski w grupie V4 rozpoczęła się 1 lipca ub.r. W tym czasie odbyły się trzy spotkania na szczeblu ministrów środowiska w Tucznie, Warszawie i Zakopanem.

RIRM

 

drukuj