XVIII Forum Polonijne w WSKSiM

Trwa kolejny dzień osiemnastego forum polonijnego, którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W tym roku spotkanie Polaków z całego świata odbywa się pod hasłem: „Ojczyzna was potrzebuje”.

Forum polonijne to już doroczny zwyczaj. Ubogaca ono zarówno życie uczelni, jak i każdego z uczestników spotkania. To przede wszystkim możliwość pielęgnowania miłości do ojczyzny, a także rozmowy o codziennych radościach, ale i  wyzwaniach, stojących przed Polską i Polakami.

– Nasi goście przyjechali do Torunia, by przede wszystkim ubogacać nas swoim świadectwem miłości do ojczyzny. Forum polonijne to nie tylko prelekcje, mądre dyskusje, ale forum polonijne to budowanie wspólnoty, budowanie więzi między Polakami – powiedział o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM.

Tę więź ma umacniać pamięć o św. Janie Pawle II, tym bardziej, że rok 2015 został ogłoszony właśnie rokiem wielkiego Polaka. Dlatego, przed kampusem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, uczestnicy forum polonijnego oddali hołd świętemu.

Swoje wykłady w auli uczelni wygłosili kolejni prelegenci m. in. prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, który w przeszłości pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych. Prelegent mówił o Polonii i Polakach jako o partnerach polskiej polityki zagranicznej. Jak podkreśla – to partnerstwo jest obecnie wielorako zagrożone.

– Dotyczy to, po pierwsze – wyborów za granicą, dlatego, że obecny rząd maksymalnie utrudnia głosowanie Polakom za granicą, po to, by nie mieć tych głosów oddanych  poza granicami. Druga rzecz – pilnej interwencji wymagają wszystkie te oszczerstwa, które są wobec Polski są formułowane w ostatnich dniach – podkreśla prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, poseł PiS-u.

Niejednokrotnie w trudnych sytuacjach Polacy mieszkający za granicą szukają wsparcia we wspólnocie Kościoła, co podkreślał ks. Ryszard Głowacki, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

– Najpierw troska Kościoła powszechnego i zajmowanie się tegoż Kościoła problemem emigracji w ogólności, a potem przełożenie tego, co kościół naucza na naszą polską sytuację, polskie warunki i te czasy, w których przyszło nam żyć – wskazuje ks. Ryszard Głowacki, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

W centrum jutrzejszego spotkania będzie wspólna Eucharystia pod przewodnictwem ks. abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko kamieńskiego. Uczestnicy forum polonijnego udadzą się także do Górska. To tam usytuowany jest krzyż, który upamiętnia męczeńską drogę ks. Jerzego Popiełuszki.

TV Trwam News 

drukuj