fot. Mateusz Marek/Nasz Dziennik

Wzrost prognozy rozwoju gospodarczego dla naszego kraju

Komisja Europejska po raz kolejny podniosła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. Ekonomiści z Brukseli szacują, że w 2018 roku wyniesie on 4,6 proc. PKB. Wcześniej prognozowali 4,3 proc.

Bez zmian Komisja Europejska pozostawiła szacunki na rok 2019. Wzrost PKB w nadchodzącym roku ma wynieść 3,7 proc. W pierwszym kwartale bieżącego roku nasz wzrost gospodarczy umocnił się, osiągając 1,6 proc. w skali kwartał do kwartału. Zdaniem ekspertów wpłynęła na to silna konsumpcja prywatna.

Prof. Witold Modzelewski, ekonomista, ocenił, że Polska ma w tym zakresie jeszcze duże zasoby.

– Wyższy poziom spożycia spowodował zwiększenie popytu konsumpcyjnego i pogłębienie rynku wewnętrznego. Nastąpiła budowa wzrostu opartego nie na eksporcie, tylko przy pomocy wzrostu konsumpcji. My mamy jeszcze tutaj duże rezerwy i możemy być o to spokojni. Rewindykacje jednak będą trwały. One nie są burzliwe, ale znajdują się pod kontrolą. Możemy więc uznać, że jeżeli przez najbliższe 2-3 lata będzie się zwiększała konsumpcja wewnętrzna i jednocześnie nastąpi wzrost siły roboczej, to mamy szansę nie tylko przekroczyć 4,6 proc. w tym roku, ale również w następnym – powiedział prof. Witold Modzelewski.

Ekonomiści z Brukseli zauważyli, że pomimo rosnących nakładów na inwestycje publiczne, ich wzrost pozostaje umiarkowany. Bruksela oczekuje, że inwestycje będą gwałtownie rosnąć w nadchodzących kwartałach wraz z postępującymi projektami finansowanymi ze środków UE.

KE odniosła się do inflacji, która w 2018 r. wyniesie 1,3 proc. w skali rok do roku, a w 2019 r. przyspieszy do 2,6 proc. To o 0,1 więcej niż wskazywano we wiosennej prognozie.

RIRM

drukuj