fot. Monika Bilska

Wybory do PE: Niepełnosprawni będą mogli głosować korespondencyjnie bądź przez pełnomocnika

Osoby niepełnosprawne będą miały specjalne uprawnienia podczas glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Będą mogły głosować korespondencyjne czy przez pełnomocnika. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje jednak, że lokale wyborcze nie są wystarczająco dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie i przez pełnomocnika. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca z niepełnosprawnościami musi zgłosić komisarzowi wyborczemu do 13 maja. Wyborca może zażądać nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy otrzyma nie później niż 7 dni przed wyborami. Jeśli osoba niepełnosprawna chce zagłosować przez pełnomocnika, musi złożyć specjalny wniosek w urzędzie gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do 17 maja. Wyborcy niepełnosprawnemu może pomagać w głosowaniu inna osoba, także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter. Nie może polegać na sugerowaniu sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie. Dopuszczalne jest też, aby w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Nie może to być jednak członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu. Jeżeli jednak będzie to lokal inny niż ten, do którego należy, to do 21 maja musi złożyć specjalny wniosek.

Z raportu Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że 78 proc. lokali było niedostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do najczęściej powtarzających się zastrzeżeń należały m.in. brak oznakowania krawędzi stopni schodów, brak dodatkowego oświetlenia w miejscu zapewniającym tajność głosowania, niedostosowane miejsce zapewniające tajność głosowania, czyli niewłaściwa wysokość blatów, czy niewłaściwe rozmieszczenie informacji i obwieszczeń PKW.

TV Trwam News/RIRM

drukuj