fot. PAP/Radek Pietruszka

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Jakub Stelina – to trzy kandydatury zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego. Dwie pierwsze pozytywnie zaopiniowała już sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wieczorem nad nowymi członkami Trybunału zagłosuje Sejm.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka poparła dwie kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego – Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza.

– 16 posłów było za pozytywnym zaopiniowaniem, 12 przeciw; nikt się nie wstrzymał – poinformował Marek Ast, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Kandydaturom zgłoszonym przez Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwia się opozycja. Powołując się na swoich ekspertów, wyklucza ich ze względu na wiek.

– Osoba, która może być powołana na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, powinna spełniać wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. I tutaj pojawia się wątpliwość czy osoba, która przekroczyła ten limit wiekowy do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, czyli 65 lat, wypełnia to znamię, tę okoliczność – zastanawiała się Kamila Gasiuk-Pihowicz, wiceprzewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Krystyna Pawłowicz oraz Stanisław Piotrowicz mają po 67 lat. W przypadku zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym to jednak bez znaczenia.

– Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym wyraźnie mówi i wyraźnie określa moment przejścia w stan spoczynku przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego w związku z zakończeniem kadencji bez względu na wiek. I tutaj nie ma w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym tego rodzaju przeszkody, o której pani mówi – powiedział Marek Ast.

Trzecim kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego jest profesor prawa Jakub Stelina. Do ubiegłego roku był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Wieczorem nad kandydatami będzie głosować Sejm.

TV Trwam News

drukuj