fot. PAP/Maciej Kulczyński

Współwłasność zamiast prawa użytkowania wieczystego – propozycja MIiB

Współwłasność gruntu zamiast udziału w prawie użytkowania wieczystego –przewiduje propozycja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Projekt nowelizacji ustawy o użytkowaniu wieczystym ma zostać skierowany do konsultacji i uzgodnień w tej sprawie w drugiej połowie bieżącego roku.   

Zgodnie z nim współużytkownicy gruntów wieczystych zabudowanych wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi zamiast udziałów w prawie użytkowania otrzymają prawo współwłasności gruntu. Ministerstwo argumentuje swoją decyzję tym, że aktualny stan prawny, powoduje liczne problemy.

Poseł Gabriela Masłowska, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych mówi, że propozycja resortu infrastruktury jest zasadna. Zwraca uwagę, że obecnie samorządy podnoszą opłaty za użytkowanie wieczyste, co jest bolączką m.in. osób starszych.

– Mimo, że ustawa ostatnio próbowała regulować, to jednak obciążenia te (opłaty za użytkowanie wieczyste) są dla niektórych, zwłaszcza osób starszych, które posiadają mieszkania np. w Warszawie czy w innych miastach, zbyt dużym obciążeniem, nawet rzędu czasem kilku tysięcy złotych rocznie. Dlatego też z tych powodów jest uzasadnione, aby przekształcić ich użytkowanie wieczyste we własność. Dochodzi także jeszcze jeden argument, że płacąc za użytkowanie wieczyste przez cały okres, na jaki umowa została zawarta, najczęściej 99 lat czy też krótszy, to wnoszenie takich opłat niestety po zakończeniu tego okresu użytkowania wieczystego nie daje  żadnych gwarancji, że grunt przechodzi na własność – mówi poseł Gabriela Masłowska.

Najważniejszą korzyścią z ustawy dla właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych będzie przewidywalność wysokości opłat z tytułu przekształcenia.  Zastąpią one zmienne – często zwiększające się – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

RIRM

drukuj