Wspólne stanowisko central związkowych ws. wynagrodzeń

Trzy centrale związkowe z Rady Dialogu Społecznego uzgodniły wspólne stanowisko ws. wskaźników wzrostów budżetowych.

W dokumencie podpisanym przez władze NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ założono wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2017r. na poziomie nie niższym niż 5,7 proc.

Wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej to, co najmniej 10,9 proc. Natomiast wynagrodzenie za pracę ma wynieść do 1 tys. 970 zł. Obecnie jest to 1 tys. 850 zł.

Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ „Solidarność” liczy, że rząd PiS inaczej niż poprzednicy podejdzie do tych wyliczeń.

– W tym roku zgodnie, jako trzy centrale związkowe wyliczyliśmy, że minimalne wynagrodzenie powinno wynosić w roku 2017 co najmniej 1970 zł i 25 groszy. Jest to wzrost wynikający nie tylko z tych parametrów ustawowych, ale także uwzględnia przewidywany wzrost kosztów a także planowany rozwój gospodarczy. Pensje powinny nadążać nie tylko za wzrostem kosztów, ale także być odzwierciedleniem stanu gospodarki tego, w jakim tempie się rozwija i w jakim miejscu będziemy na końcu 2017r. Proszę pamiętać, że ten wskaźnik jest ustalany na cały rok – powiedział Marek Lewandowski.

Związki chcą by w 2017 r. wskaźnik wzrostu emerytur i rent wyniósł nie mniej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług w bieżącym roku; zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w bieżącym roku. Stanowisko związków przekazano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

RIRM

drukuj