Wsparcie zamiast eutanazji

Przewodniczący Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich (ZdK) Alois Glück z zadowoleniem przyjął i wsparł deklarację ministra zdrowia Hermanna Gröhego o zakazie wszelkich form wspomaganego samobójstwa.

„Życzyłbym sobie, by każda konkretna pomoc w samobójstwie była karana” – powiedział Gröhe w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Rheinischen Post”. „Kto chce robić interesy na lękach ludzi przed śmiercią i każe sobie płacić za pomoc w samobójstwie, działa skrajnie niegodziwie” – podkreślił. ZdK oczekuje od nowego niemieckiego parlamentu Bundestagu, że zakaże on ustawowo każdej formy zawodowej i zorganizowanej pomocy w samobójstwie, jak również reklamowania tego rodzaju usług. Gröhe podkreślił, że skuteczną i jedyną odpowiedzią na lęki ludzi jest zdecydowana rozbudowa medycyny paliatywnej i hospicjów. „Każdy człowiek musi mieć zaufanie, że w ostatniej fazie życia otrzyma dzisiaj możliwe wsparcie ze strony wykwalifikowanej medycyny paliatywnej i pomocy hospicyjnej. Zachowanie ludzkiej godności na koniec życia wymaga konsekwentnego rozwoju kompleksowych i zróżnicowanych struktur opieki paliatywnej i hospicyjnej. Jest czymś koniecznym, że staną się one punktem ciężkości polityki zdrowotnej” – zaznaczył przewodniczący ZdK.

Glück zaapelował także do Kościołów chrześcijańskich i organizacji, aby zaangażowały się w rozbudowę ruchu hospicyjnego i medycyny paliatywnej. – Takie zaangażowanie w przyszłość stanie się probierzem wiarygodności naszego zaangażowania na rzecz nienaruszalności życia ludzkiego od jego początku do naturalnej śmierci – stwierdził przewodniczący ZdK.

W Niemczech trwa dyskusja na temat projektu ustawy o eutanazji. Jeden z jej projektów przewiduje zakaz odpłatnej asysty pracowników medycznych przy samobójczej śmierci. Rządząca w koalicji z socjalistami CDU dąży do takich regulacji, które będą przewidywały kary nie tylko dla „komercyjnej” eutanazji, ale także dla lekarzy szpitalnych asystujących przy samobójczej śmierci pacjenta.

MJ

drukuj