WSKSiM: Zakończyła się sesja plenarna konferencji nt. prześladowania chrześcijan

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończyła się sesja plenarna w ramach międzynarodowej konferencji „Problemy współczesnej polityki: Prześladowania religijne, konflikty etniczne i zbrojne w XXI wieku”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele rządu oraz organizacji pomocowych.

Zebranych gości powitał rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka CSsR. Następnie pierwszą prelekcję wygłosił ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Duchowny mówił m.in. o statystykach dotyczących mordowania chrześcijan na świecie. Co pięć minut na świecie ginie jeden chrześcijanin – podkreślił.

– Prześladowanie chrześcijan jest tematem bardzo często pomijanym milczeniem. Ojciec Święty Jan Paweł II oraz papież Benedykt XVI przez wiele lat i w wielu dokumentach przypominali, że XX w. i XXI w. to czasy męczenników. Według danych różnych instytutów (…) monitorujących wolność religijną, przez wiele lat utrzymywała się bardzo smutna statystyka – co trzy minuty ktoś ginął za to, że jest chrześcijaninem – wskazał ks. prof. Waldemar Cisło.

Natomiast minister ds. pomocy humanitarnej Beata Kempa mówiła o współpracy polsko-węgierskiej w zakresie pomocy potrzebującym.

– Prowadzimy z węgierskimi przyjaciółmi rozmowy na temat wspólnych projektów pomocowych. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Czekaliśmy tylko na ukonstytuowanie się nowego rządu na Węgrzech. Chodzi o projekty – nie ukrywamy tego – które będą dotyczyć pomocy chrześcijanom. W tym miejscu warto wspomnieć o projekcie odbudowy domów w Niniwie na północy Iraku, ponieważ głównym celem tego projektu będzie umożliwienie uchodźcom powrotu do ich domów, które zostały zniszczone w czasie okupacji przez bojowników Państwa Islamskiego – akcentowała Beata Kempa.

Prelekcje wygłosili także m.in.: prof. Piotr Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej oraz prof. Christian Esguerra z Filipin.

Sesja edukacyjna na temat prześladowań chrześcijan dla uczniów i studentów odbędzie się jutro.

Aleksandra Trelińska/RIRM

drukuj