fot. Monika Bilska

WSKSiM: Trwają wrześniowe obrony prac dyplomowych

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ruszyła druga, jesienna tura obron prac dyplomowych. Egzaminy przebiegają stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W pierwszej kolejności do egzaminu dyplomowego przystąpili studenci studiów licencjackich na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia oraz informatyka medialna.

Studenci muszą wykazać się przed komisją egzaminacyjną zarówno wiedzą z zakresu obejmującego tematykę napisanej pracy, jak i całego toku studiów.

Dziekan Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dr Dorota Żuchowska, podkreśla, że obrona prac dyplomowych to ważne wydarzenie dla całego środowiska akademickiego.

– Obrony licencjackie kończą pewien bardzo ważny etap, dlatego że jest to moment, kiedy studenci bronią, prezentują przed komisją swoje pierwsze prace przygotowane pod kierunkiem promotora, gdzie zajmują się określoną tematyką badawczą i to jest pierwsza próba, która oczywiście jest potem rozszerzana w ramach prac magisterskich czy – w przypadku niektórych – w ramach prac doktoranckich. Widać po studentach, że to też jest pewnego rodzaju walka z tremą i ze stresem, ale muszę z dużą satysfakcją powiedzieć, że obserwujemy, że w czasie trzech lat studiów następuje duży rozwój, nawet pod względem samej prezentacji, sposobu wypowiadania się – mówi dziekan WSKSiM.

Jutro do egzaminu przystąpią uczestnicy studiów uzupełniających magisterskich. Z kolei ostatniego dnia egzaminów, w sobotę, swoich prac będą bronili absolwenci studiów podyplomowych.

RIRM

drukuj