fot. tv trwam

Wojciech Skurkiewicz szefem zespołu MON ds. reformy systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy

Wiceminister resortu obrony Wojciech Skurkiewicz został szefem zespołu MON ds. reformy systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy. Wcześniej funkcje tę sprawował wiceminister obrony Tomasz Zdzikot, który w kwietniu stanął na czele Poczty Polskiej.

Szef MON Mariusz Błaszczak powołał Zespół ds. reformy systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy w lutym tego roku. Przewodniczącym zespołu pierwotnie został wiceszef resortu Tomasz Zdzikot, który w kwietniu został członkiem rady nadzorczej i pełniącym obowiązki prezesa Poczty Polskiej, a później jej prezesem. Przechodząc do Poczty Polskiej zrezygnował z pracy w MON. Dlatego decyzją szefa resortu wyznaczony na stanowisko przewodniczącego zespołu ds. reformy systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy został Wojciech Skurkiewicz. Decyzja ta zostało już przez MON ogłoszona i weszła w życie.

Pełna nazwa zespołu to „Zespół ds. reformy systemu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w kraju oraz wypracowania rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych”.

Szef MON powołując zespół zdecydował, że w jego składzie znajdą się też m.in. dyrektor Departamentu Kadr MON (lub osoba przez niego wskazana) oraz zastępca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego właściwy ds. szkolnictwa wojskowego.

Członkami zespołu zostaną przedstawiciele wyznaczeni przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, a także rektorów-komendantów uczelni wojskowych: Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych i Lotniczej Akademii Wojskowej.

W lutowej decyzji podpisanej przez ministra Błaszczaka można przeczytać, że celem prac Zespołu jest „dokonanie przeglądu i analizy obowiązujących regulacji prawnych z zakresu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP”. Celem jest też wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących realizacji procesu rekrutacji osób do służby kandydackiej w uczelniach wojskowych oraz procesu kształcenia, w tym praktyk i szkolenia specjalistycznego. Chodzi też o „wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy, wypracowanie rozwiązań organizacyjno–prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych”.

Zespół ma opracować projekty „koncepcji funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych” oraz „koncepcji rozwiązań organizacyjno–prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych”. Projekty zostaną przedstawione do zatwierdzenia szefowi MON.

PAP

drukuj