Wniosek do TK ws. pierwszej prezes Sądu Najwyższego

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości apelują o zbadanie przepisów, na podstawie których funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego objęła prof. Małgorzata Gersdorf. Wniosek w tej sprawie trafił do Trybunału Konstytucyjnego.

Posłowie PiS-u mają zastrzeżenia co do procedury wyboru pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Ich zdaniem obowiązujące w tej sprawie przepisy są niezgodne z konstytucją.

– W naszej ocenie tak funkcjonujący regulamin i ten tryb wyboru i przedstawienia prezydentowi – bez formy uchwały – ma charakter niekonstytucyjny. Dlatego, że – jak już podkreślałem wcześniej – aktem prawa wewnętrznego nie można regulować materii, która powinna być regulowana w formie ustawy – argumentuje poseł Arkadiusz Mularczyk.

Posłowie oczekują szybkiej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Wnioskują także, by wyrok miał charakter aplikacyjny, co oznaczałoby nie tylko nieskuteczność wyboru prof. Małgorzaty Gersdorf, ale także nieskuteczność wszystkich podejmowanych przez nią w ostatnich latach czynności. Działania posłów PiS-u krytycznie ocenia opozycja.

– To jest fundamentalne łamanie zasad państwa prawa. Próba odwołania pani prof. Gersdorf jest absolutnym skandalem – akcentuje poseł Adam Szłapka z Nowoczesnej.

Działania podjęte przez posłów Prawa i Sprawiedliwości są zgodne z prawem, tak działa demokracja – odpowiada marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

– Jeżeli grupa posłów dostrzegła w wyborze pierwszej sędzi Sądu Najwyższego, to proszę bardzo, sprawdźmy to i skontrolujmy. Tak działa również demokracja – podkreśla marszałek Senatu.

Działania posłów doprowadzą do konfliktu dwóch, ważnych instytucji wymiaru sprawiedliwości – Sądu Najwyższego z Trybunałem Konstytucyjnym. Na wniosek warszawskiego Sądu Apelacyjnego zgodność wyboru prezes Julii Przyłębskiej zbada Sąd Najwyższy. Trybunał Konstytucyjny zajmie się zaś procedurą powołania prof. Małgorzaty Gersdorf.

TV Trwam News/RIRM

drukuj