Wilno-Kraków. Deklaracja na rzecz szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego

W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie w sobotę została odczytana deklaracja inicjująca działania Polaków i Litwinów na rzecz szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego i budowania mostu braterstwa pomiędzy obu narodami.

W sobotę wieczorem (o godz. 20.00 czasu polskiego) deklaracja ta została odczytana również w Krakowie, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego (ul. Smoleńsk).

„Pragniemy jako Polacy i Litwini odnaleźć w orędziu Miłosierdzia Bożego twórczą odpowiedź na problemy współczesnego człowieka, Kościoła i świata, przekazując z Krakowa i z Wilna Europie i współczesnemu światu, że to właśnie orędzie o Miłosierdziu Bożym jest najlepszym kodeksem etycznym” – czytamy w deklaracji.

Wskazano, że inicjatorzy deklaracji, a także ci, którzy się do niej dołączą, pragną „odnaleźć drogi do siebie nawzajem, drogi, które poprowadzą wreszcie te dwa najbardziej katolickie narody Europy: Polaków i Litwinów – do braterskiej akceptacji, zaufania, wzajemnego zrozumienia i pozwolą spotkać się we wspólnych, skutecznych działaniach”.

„Chcemy zbudować Most Miłosierdzia pomiędzy Wilnem i Krakowem, pomiędzy Litwinami i Polakami” – powiedziała PAP prezes polskiej Fundacji Christiani Krystyna Lachowicz, pomysłodawczyni tej inicjatywy. To ona w sobotę w Wilnie odczytała deklarację.

Zdaniem Lachowicz „istnieje wciąż niewykorzystany wspaniały potencjał kultu Miłosierdzia Bożego do budowania relacji między naszymi narodami”. Zaznaczyła, że w Polsce i na Litwie jest wiele osób i środowisk, które są zmęczone obecnym stanem relacji Polaków i Litwinów, w których dominuje nieufność, i chcą budować nową rzeczywistość współpracy opierającą się na braterstwie i przyjaźni.

Krystyna Lachowicz poinformowała, że w ramach zainicjowanego projektu będą się odbywały dyskusje i spotkania, a także inne działania.

„Tworzymy przestrzeń dla różnorodnych inicjatyw, aktywności społecznej, naukowej, kulturalnej” – powiedziała.

Deklaracja została ogłoszona z inicjatywy Fundacji Christiani. Wsparły ją Towarzystwo Pracy i Solidarności Chrześcijańskiej Ecce Homo, Fundacja Wolność i Demokracja, a także wileńska polska rozgłośnia Radio Znad Wilii.

Wilno, tak jak i Kraków, to miasta związane z kultem Bożego Miłosierdzia.

W Wilnie w 1934 roku został namalowany według wskazówek św. Faustyny Kowalskiej obraz „Jezu, ufam Tobie”.

PAP/RIRM

drukuj