Wileński samorząd uderza w polskie szkoły na Litwie 

Podczas sesji samorządu w stolicy Litwy przyjęto plan przekształcenia sieci szkół na lata 2016-2020, który – według przedstawicieli Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie – oznacza usunięcie wielu polskich placówek oświaty – informuje portal prawy.pl.

Radna miasta Wilna Renata Cytacka poinformowała o szeregu nieprawidłowości prawnych i proceduralnych, jakie wystąpiły przy zatwierdzaniu wspomnianego planu.

Dr Bogusław Rogalski, doradca Akcji Polaków na Litwie, podkreśla, że obecne działania władz litewskich nie są niczym nowym.

– Polacy na Wileńszczyźnie doświadczają dyskryminacji od 25 lat. Z każdym rokiem rząd litewski, ale też władze szczebla lokalnego – przede wszystkim miasta Wilna – stosują działania, które mają na celu m.in. likwidację lub ograniczenie działania placówek oświatowych na Litwie. To co działo się ostatnio na sesji Rady Miasta Wilna, jest tylko dowodem na to, że niezależnie od opcji politycznych, wszystkich ich łączy jeden mianownik antypolskość i działania zmierzające do zlikwidowania polskości na Wileńszczyźnie. Instrumenty do działania i nacisku polskie władze mają i, z tego co wiem, prawdopodobnie będą korzystać z różnego rodzaju form nacisku, bo jedyną możliwością zachowania polskości na Wileńszczyźnie jest zachowanie oświaty – komentuje dr Bogusław Rogalski.

Radni Akcji Wyborczej Polaków na Litwie zgłosili poprawki, które mają na celu usunięcie z planu elementów dyskryminujących mniejszości narodowe. Nie wiadomo czy postulaty te zostaną wzięte pod uwagę.

RIRM

drukuj