fot. twitter.com/MSWiA_GOV_PL

Wiceszef MSWiA: Wskutek pandemii wyraźnie spadła liczba wniosków uchodźczych

W 2020 roku 2,8 tys. cudzoziemców złożyło wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. To wyraźny spadek względem ubiegłych lat, spowodowany pandemią – powiedział Bartosz Grodecki, wiceszef MSWiA. Jak zaznaczył, wyjątkiem są wnioski Białorusinów, których liczba znacząco wzrosła.

Bartosz Grodecki wskazał, że w latach 2018-19 liczba osób ubiegających się o ochronę międzynarodową utrzymywała się na poziomie nieco powyżej 4 tysięcy osób.

 „Rok 2020 przyniósł jednak wyraźny spadek liczby wniosków o ochronę, bo ubiegały się o nią 2803 osoby” – podkreślił.

Ich liczba, jak szacuje Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC), zmalała o prawie 32 proc. wobec 2019 roku.

„Oczywiście, znacząco wzrosła liczba wniosków z Białorusi, co podyktowane było sytuacją na miejscu i otwartą polityką naszego państwa w tym zakresie. Spadek na innych kierunkach niż białoruski jest oczywiście wynikiem pandemii i ograniczoną możliwością poruszania się” – wyjaśnił wiceminister.

Uchodźcy – tłumaczył – którzy znaleźli się w Polsce, przybyli przede wszystkim z kierunku wschodniego.

„Przeważnie przyjeżdżali obywatele rosyjscy pochodzenia czeczeńskiego. W minionym roku to byli też Białorusini – na drugim miejscu, a na trzecim Ukraińcy. Dalej obywatele Afganistanu i Tadżykistanu” – powiedział wiceszef MSWiA.

Zgodnie z danymi UdSC, przesłanymi przez Jakuba Dudziaka, rzecznika Urzędu, o ochronę w 2020 roku wnioskowało w Polsce 1283 obywateli Rosji, 407 Białorusinów, 317 Ukraińców, 120 Afgańczyków i 87 Tadżyków. Spośród wszystkich 2,8 tys. cudzoziemców 1,5 tys. wnioskowało o nią po raz pierwszy.

UdSC odnotował także dynamikę sytuacji obywateli Białorusi. Jak objaśnił, w sierpniu – czyli po wyborach prezydenckich i wraz z początkiem trwających do dziś protestów – liczba składanych przez nich wniosków zaczęła rosnąć i od września wynosiła około 80 miesięcznie.

Bartosz Grodecki wyjaśnił ponadto, że blisko 41 procent osób ubiegających się o ochronę to kobiety, a 38 procent to dzieci.

„To najwyższy wskaźnik w tym zakresie w Europie” – podkreślił.

Jak poinformował, według stanu na koniec zeszłego roku pod opieką szefa UdSC pozostawało 3176 cudzoziemców, a 26 proc. z nich zamieszkiwało w jednym z dziesięciu ośrodków dla cudzoziemców w kraju.

„Pozostałe 74 proc. pobierało świadczenie pieniężne na samodzielne funkcjonowanie” – zaznaczył.

Cudzoziemcowi udzielana jest ochrona międzynarodowa w sytuacji, gdy w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia lub zdrowia. UdSC podkreśla, że każdy wniosek w tej sprawie rozpatruje indywidualnie, szczegółowo analizując wszelkie kwestie w celu sprawdzenia, czy taka ochrona danej osobie przysługuje.

Bartosz Grodecki wskazał, że Urząd w 2020 roku wydał 3,5 tys. decyzji.

„Pamiętajmy, że procedura przyznawania ochrony trwa, a więc w ciągu roku kalendarzowego liczba wydanych decyzji nie będzie się równała napływowi uchodźców i złożonych wniosków” – zastrzegł.

59 procent tych decyzji, jak zaznaczył wiceminister, była negatywna. Według danych UdSC takie decyzje otrzymało prawie 2,1 tys. osób, głównie obywatele Rosji – 1,3 tys. osób, Ukrainy – 314 osób i Tadżykistanu – 63 osoby.

Warunki przyznania ochrony, zgodnie z informacją wiceministra, spełniło 399 osób. Jak podaje UdSC, byli to głównie obywatele Turcji – 85 osób, Białorusi – 81 osób, Rosji – 76 osób, Ukrainy – 28 osób oraz Tadżykistanu – 27 osób.

„Część z osób starających się o ochronę wyjeżdża, nie czekając na zakończenie postępowania. Wówczas postępowanie podlega umorzeniu. W 2020 r. umorzono ponad 1 tys. spraw” – wyjaśnił ponadto Bartosz Grodecki.

Według UdSC w zdecydowanej większości dotyczyło to obywateli Rosji – ponad 700 osób.

Podczas trwania procedury uchodźczej obcokrajowcy mogą korzystać z zapewnianej przez UdSC pomocy socjalnej, na którą składa się m.in. zakwaterowanie, wyżywienie i opieka medyczna, a także z zajęć edukacyjnych, w tym nauki języka polskiego i kursów informacyjnych.

„W 2020 r. z pomocy socjalnej i opieki medycznej skorzystało prawie 5,2 tys. osób” – zaznaczył Urząd.

PAP

drukuj