fot. twitter.com/PiotrGlinski

Wicepremier Piotr Gliński z wizytą w Watykanie

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy polskim Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Papieską Radą do Spraw Kultury to główny punkt jednodniowej wizyty wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego w Watykanie.

Ministerstwo kultury poinformowało, że „w dokumencie obie strony deklarują ochronę wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. wspólne angażowanie się w konserwację i renowację zabytków i dzieł sztuki ważnych dla tożsamości chrześcijańskiej Polski, również poza jej granicami”.

Wicepremier Gliński ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że to jest ważny dokument, ponieważ „w relacjach z Watykanem podstawa prawna jest bardzo istotna, a my mamy, zwłaszcza w sferze kultury, bardzo wiele wspólnych spraw do rozwiązania, do popierania, do promowania”.

Wyjaśnił, że dokument „obejmuje kwestie muzealnictwa, konserwacji dzieł sztuki, kwestie szlaków papieskich”.

„Taki list intencyjny to jest prawna podstawa do wielu różnych przedsięwzięć konkretnych, jeszcze rozwijających współpracę, zwłaszcza te szlaki kulturowe to jest ten obszar bardzo istotny, muzealnictwo, wypożyczanie np. dzieł sztuki, a Muzea Watykańskie to jest nieprzebrana skarbnica dzieł sztuki” – podkreślił Piotr Gliński.

Jak mówił, w Polsce „olbrzymia część naszej kultury jest związana z dziedzictwem Kościoła, sztuka sakralna, zabytki kościelne to są bardzo istotne elementy naszego dziedzictwa, więc to jest oczywiste”.

„Z drugiej strony nie wszyscy wiemy, czy nie wszyscy postrzegamy Watykan jako miejsce, które – oprócz tego, że jest miejscem kultu – jest siedzibą papieża, dla nas szczególnie miejsce bliskie od kilkudziesięciu lat z uwagi na osobę św. Jana Pawła II, ale Watykan jest też miejscem sztuki, to jest sanktuarium sztuki – wspaniałe zabytki, wspaniałe Muzeum Watykańskie, także tych wspólnych projektów, które planujemy, jest bardzo wiele i to jest oczywiste, że taki list ułatwi tę współpracę” – zaznaczył wicepremier Gliński.

Szef MKiDN przypomniał, że w tym roku obchodzimy 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Watykanem, więc – jak mówił – bardzo dobrze, że ten list w sprawie kultury możemy podpisywać „także w związku z tą rocznicą”. Dodał, że w tym roku upamiętniliśmy też 40-lecie pierwszej pielgrzymki papieża do Polski.

„Tej pamiętnej pielgrzymki o przełomowym znaczeniu dla losów Polski, więc tym bardziej cieszę się, że przy okazji podpisania tego dokumentu, jak każda wizyta w Watykanie, ta też będzie miała charakter takiej osobistej pielgrzymki” – przyznał szef resortu kultury.

Podczas wizyty wicepremier Piotr Gliński odwiedzi także grób świętego Jana Pawła II znajdujący się w Kaplicy św. Sebastiana w Bazylice św. Piotra. W Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu minister kultury spotka się także z ks. rektorem Tomaszem Paluchem OP i obejrzy pamiątki z czasów studenckich Karola Wojtyły – m.in. oryginalny dyplom czy indeks.

Jak podał resort kultury, w liście intencyjnym strony deklarują m.in. „współpracę w dziedzinie muzealnictwa, wspieranie wymiany specjalistów w dziedzinie konserwacji i ochrony dziedzictwa, a także realizowanie wspólnych projektów służących lepszemu poznaniu i wykorzystaniu polskich dóbr kultury w Stolicy Apostolskiej oraz dóbr kultury Kościoła katolickiego w Polsce”.

Dodano, że Rzeczpospolita Polska oraz Stolica Apostolska będą m.in. angażować się w konserwację i renowację miejsc historycznych, zabytków architektury oraz dzieł sztuki szczególnie ważnych dla tożsamości chrześcijańskiej Polski, także poza jej granicami.

„Obie strony deklarują również wsparcie organizacji spotkań pomiędzy wybitnymi przedstawicielami świata sztuki” – wskazano.

List intencyjny w siedzibie Papieskiej Rady ds. Kultury podpiszą minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi.

PAP/RIRM

drukuj