Wiceminister Spraw Zagranicznych z wizytą w Czechach

Wiceszef MSZ Jan Dziedziczak uczestniczył 23 kwietnia w XII Zgromadzeniu Ogólnym Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, który odbył się w Czeskim Cieszynie.

Podczas swojego przemówienia na forum Zgromadzenia wiceminister Dziedziczak podkreślił znaczenie działań Kongresu Polaków w Czechach. Zaznaczył przy tym zasługi wieloletniego przewodzącego organizacji – dr Józefa Szymeczka. Omówił również kwestie dotyczące działalności Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, największej organizacji polskiej działającej na terenie Europy, pod przewodnictwem prezesa Jana Ryłko. W trakcie swojej wizyty wiceszef MSZ złożył również wieniec pod pomnikiem ofiar Katynia na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie.

Kongres Polaków w Republice Czeskiej został powołany do życia w marcu 1990 roku i zrzesza 32 polskie organizacje działające na terenie Zaolzia. Działalność organizacji obejmuje pełne spektrum życia społecznego i kulturalnego Polaków żyjących w Republice Czeskiej. Do najważniejszych jej działań należy wydawanie „Głosu Ludu” – najstarszej polskiej gazety, ukazującej się od ponad 70 lat na terenie Republiki Czeskiej. Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej odbywa się raz na cztery lata.

PAP/RIRM

drukuj