fot. Tomasz Strąg

[WAŻNE] Wyborcy z zagranicy tylko do północy mogą zarejestrować się do II tury wyborów na prezydenta RP

Rejestracja wniosków o dopisanie do spisu wyborców przez stronę internetową https://ewybory.msz.gov.pl na II turę głosowania w wyborach prezydenckich została uruchomiona dziś o godz. 00.00 czasu lokalnego i trwać będzie przez 24 godz., czyli do 29 czerwca br. do godz. 23.59. Osoby zarejestrowane do głosowania w I turze nie muszą rejestrować się ponownie – zgłoszenia pozostają ważne na II turę.

Nowych zgłoszeń należy dokonywać poprzez elektroniczny system rejestracji wyborców e-Wybory: https://ewybory.msz.gov.pl bądź bezpośrednio w Konsulacie Generalnym RP – ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Nazwisko

2. Imię (imiona)

3. Imię ojca

4. Datę urodzenia

5. Numer ewidencyjny PESEL

6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą

7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej

8. Numer, serię, datę wydania i miejsce wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce danych ważnego polskiego paszportu można podać dane ważnego polskiego dowodu osobistego.

9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego). W formacie amerykańskim jest to: numer domu, ulica, numer apartamentu, miasto, stan, kod pocztowy, na przykład:
1530 N LAKE SHORE DRIVE
CHICAGO, IL 60610
UWAGA: NIE NALEŻY WPISYWAĆ W POLU ADRESOWYM IMIENIA I NAZWISKA

10. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszenia do Konsulatu Generalnego RP w Chicago można dokonywać:

– e-mailowo: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl lub chicago.legal@msz.gov.pl;

– pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610;

– ustnie: w siedzibie 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610;

– telefonicznie, nr tel.: 312 337 8166;

– faksem, nr faksu: 312 255 1698.

Na terenie chicagowskiego okręgu konsularnego zostały utworzone trzy obwody głosowania:

1. Obwód głosowania nr 128,siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;

2. Obwód głosowania nr 129,siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago II, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;

3. Obwód głosowania nr 130,siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago III, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Chicagowski okręg konsularny obejmuje stany: Illinois, Indianę, Iowa, Michigan, Minnesotę, Missouri, Nebraskę, Dakotę Północną, Dakotę Południową i Wisconsin.

Głosowanie w Chicago w II turze będzie możliwe wyłącznie korespondencyjne.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Wyborca, który zgłosił się przed I turą do spisu wyborców sporządzonego przez konsula i zmienia miejsce pobytu przed II turą wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. O takie zaświadczenie można wystąpić dzień po pierwszej turze wyborów. Zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, dlatego ważne jest, aby złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia jak najwcześniej.

Więcej informacji znaleźć można na:

– portalu e-Wybory (https://ewybory.msz.gov.pl),

– stronie Państwowej Komisji Wyborczej (https://www.pkw.gov.pl/),

– ministerialnej stronie poświęconej wyborcom ze Stanów Zjedonoczonych (https://www.gov.pl/web/usa/wybory-2020).

Konsulat Generalny RP w Chicago/radiomaryja.pl

drukuj