Warszawa: Komisja weryfikacyjna ogłosi decyzję dot. nieruchomości przy ul. Skorupki 6 i Otwockiej 10

Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji ma ogłosić decyzję dotyczącą nieruchomości przy ul. Skorupki 6 i Otwockiej 10. Posiedzenie komisji będzie niejawne. Decyzję poznamy po spotkaniu.

W czasie wojny, nieruchomości przy ul. Skorupki 6, 8, 10 zostały zniszczone, a znajdujący się tam obecnie budynek został wzniesiony około 1962 r. Po wojnie jego właściciele złożyli wnioski dekretowe, ale kilkanaście lat później odmówiono dawnym właścicielom przyznania prawa własności czasowej. Jednak w następnych dziesięcioleciach orzeczenia te uznano za nieważne.

Pod koniec 2011 r. późniejsza beneficjentka decyzji zwrotowej nabyła roszczenia od następców prawnych właścicieli nieruchomości przy ul. Skorupki 6. W przypadku jednej z transakcji była zarówno pełnomocnikiem sprzedających jak i osobą, która nabyła roszczenia.

Prezydent Warszawy 4 lata temu wydała decyzję o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego.

Komisja zajmie się dziś także budynkiem przy ul. Otwockiej 10. W 1949 r. jedna z jego współwłaścicielek złożyła wniosek o przyznanie własności czasowej do gruntu. Jednak 19 lat później odmówiono jej ustanowienia prawa wieczystego użytkowania. Prezydent Warszawy pod koniec 2005 r. wydał decyzję reprywatyzacyjną. Beneficjentka decyzji w postępowaniu toczącym się przed prezydentem Warszawy, reprezentowana była przez kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu w osobie Marka M. W chwili wydania decyzji reprywatyzacyjnej kurator miałby 105 lat. Obecnie matka mężczyzny posiada całkowity udział w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz taki sam udział we własności budynku przy ul. Otwockiej 10.

TV Trwam News/RIRM

drukuj