fot. PAP/Marcin Obara

Warszawa: jubileusz 90. urodzin mjr Bogusława Nizieńskiego

Jestem pełen podziwu i uznania dla pańskiej niezmiennej postawy, opartej na nieposzlakowanej uczciwości i wierności najwyższym wartościom patriotycznym – napisał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym na jubileuszu 90. urodzin żołnierza AK i NOW Bogusława Nizieńskiego.

W uroczystości, która odbyła się w piątek w Belwederze, wzięli udział m.in. weterani walk o niepodległość oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Wydarzenie rozpoczęła Msza święta w Kaplicy pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, po której Bogusław Nizieński otrzymał medal ks. Jerzego Popiełuszki.

List okolicznościowy, odczytany przez podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciecha Kolarskiego, skierował do Bogusława Nizieńskiego prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił w nim, że cała długa droga życiowa Nizieńskiego „stanowi przykład i dowód na to, że kierując się fundamentalnymi zasadami etycznymi, można przejść przez najtrudniejsze nawet doświadczenia, ocalając prawość i wolność wewnętrzną”.

Jak dodał, Nizieński – „należąc do pokolenia wyrosłego w odrodzonej II Rzeczypospolitej, przez pół wieku zniewolenia naszej Ojczyzny” – przeniósł „nieskalany etos niepodległości”.

„W losach pana i pańskich bliskich epopeja Polskiego Państwa Podziemnego łączy się ściśle z jego kontynuacją, którą stanowiła antykomunistyczna druga konspiracja” – dodał Andrzej Duda.

„Mam dzisiaj zaszczyt i honor złożyć podziękowania bohaterom naszej wolności, ludziom, którzy swoim życiem i wyborami dali świadectwo patriotyzmu. Którzy w imię niepodległej Polski nie wahali się złożyć daniny krwi” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki w liście, odczytanym podczas jubileuszu. Szef rządu przekazał Nizieńskiemu „wyrazy najwyższej wdzięczności” „za niezłomną postawę, służbę i poświęcenie Ojczyźnie”.

„Jej świadectwo złożył pan walcząc w szeregach Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej, jako członek Zrzeszenia +Wolność i Niezawisłość+, jako działacz antykomunistycznej opozycji, oraz w swojej aktywności państwowej i publicznej” – zwrócił się do Nizieńskiego i złożył mu podziękowania także „za konsekwentne przeciwstawianie się komunizmowi, składane przez całe życie dowody wierności zasadom, ideałom honoru i walki o suwerenność naszej Ojczyzny”.

Listy okolicznościowe do Bogusława Nizieńskiego skierowali także marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W imieniu tego ostatniego wiceszef MSZ Jan Dziedziczak wręczył Nizieńskiemu Odznakę Honorową „Bene Merito” za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Z kolei szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przekazał na ręce Nizieńskiego replikę szabli kawaleryjskiej. Jak podkreślił, Nizieński „wzrastał w kulcie Józefa Piłsudskiego i przesiąkł (…) tą ideą i etosem służby Rzeczypospolitej”, który realizował marszałek i „którym próbował zarazić czy nauczyć swoich współczesnych i nas, którzy jesteśmy spadkobiercami tej idei”.

„Etos służby – służba drugiemu człowiekowi, służba wspólnocie, służba Ojczyźnie; to słowo, które – myślę – najlepiej opisuje drogę życiową i świadectwo życia naszego jubilata” – dodał Jan Józef Kasprzyk.

Nizieński przytoczył słowa Piłsudskiego: „Idźcie swoją drogą, służąc tylko Polsce, miłując jedynie Polskę i nienawidząc tych, którzy ją zdradzają”.

„Te słowa były dla mnie drogowskazem, byłem dumny, że je słyszałem od mojego świętej pamięci ojca” – powiedział. Jak podkreślił, „my wszyscy musimy umiłować naszą najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polską, wszyscy musimy nasze serca jej oddać. Przed nami jeszcze dużo, dużo pracy”.

***

Bogusław Nizieński urodził się w 2 marca 1928 w Wilnie. W trakcie II wojny światowej przyjął pseudonim „Sokół” i – jako łącznik komendanta – walczył w strukturach Armii Krajowej. Należał także do Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). Po zakończeniu wojny podjął studia prawnicze i politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez siedem lat pozostawał urzędnikiem w Akademickim Związku Sportowym w Krakowie.

W 1957 r. rozpoczął aplikację sędziowską, lecz odmówił wstąpienia do PZPR przez co nie orzekał w Krakowie, ale w Sądzie Powiatowym w Bochni, a następnie w Limanowej. Stamtąd został skierowany do pracy jako asesor. Po ponad dwóch latach asesury, otrzymał nominację sędziowską. To pozwoliło mu sądzić sprawy kryminalne w Sądzie Powiatowym w Krakowie, gdzie po kilku latach awansował na sędziego sądu wojewódzkiego.

W latach 1971–81 pracował na stanowisku wiceprzewodniczącego komisji zakładowej w departamencie nadzoru sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie wraz z Adamem Strzemboszem od lat 80. organizował struktury „Solidarności”. W tym czasie orzekał również w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, skąd następnie delegowany został do Sądu Najwyższego.

Bogusława Nizieński po wprowadzeniu stanu wojennego odmówił złożenia deklaracji lojalności i odrzucił żądanie wystąpienia z „Solidarności” przez co został zawieszony, a następnie odwołany z funkcji w ministerstwie. W następstwie został przeniesiony do Wydziału Karno-Rewizyjnego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. W 1985 r. zrzekł się stanowiska sędziego i rozpoczął do pracę jako radca prawny w prywatnej firmie „Unikum”, gdzie przepracował ponad 5 lat.

Został ponownie powołany na stanowisko sędziego, gdy przewodniczący komisji zakładowej „Solidarności” Adam Strzembosz objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wezwał on sędziów, którzy zrzekli się wcześniej stanowisk do powrotu do pracy w ministerstwie.

Bogusław Nizieński w 1990 r. został powołany do Sądu Najwyższego i przewodniczył II Wydziałowi Izby Karnej, który przeprowadzał rehabilitację skazanych w stanie wojennym i później. W stan spoczynku przeszedł w 1998 r.

W 1991 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1998 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz wymiaru sprawiedliwości.

16 października 1998 r. został powołany na stanowisko Rzecznika Interesu Publicznego ds. lustracji, którą objął 1 stycznia 1999 r. i pełnił ją przez 6 lat. Następnie przeszedł na emeryturę.

W 2008 r. sędzia Bogusław Nizieński „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną” z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego został odznaczony Orderem Orła Białego.

30 marca 2016 r. został powołany przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w skład Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego, który otrzymał za zadanie podjęcie kwestii powodujących zaistniały w 2015 kryzys wokół TK.

Jest twórcą tzw. „listy Nizieńskiego”, będącej zestawienie zarejestrowanych przez SB jako tajni współpracownicy, co do których nie zachowały się w archiwum IPN-u materiały operacyjne, stanowiące dowód w procesie lustracji przed sądem lustracyjnym.

PAP/RIRM

drukuj