fot. flickr

Warszawa będzie sygnatariuszem Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Rada Warszawy przyjęła w czwartek uchwałę w sprawie podpisu pod Europejską Kartą Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Warszawa jest szóstym miastem w Polsce, które ją zaakceptowało.

„Warszawa konsekwentnie realizuje program walki z dyskryminacją i wyrównywania szans, program wspierania w rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa, a także równego dostępu kobiet do opieki zdrowotnej i edukacji. Realizacja zapisów Europejskiej Karty Równości to potwierdzenie kierunku, który zapisaliśmy w programie <<Warszawa dla kobiet>>” – powiedziała w związku tym Aldona Machnowska-Góra, zastępca prezydenta Warszawy.

Zastępca prezydenta Warszawy zapewniała również, że miasto w swoich działaniach będzie uwzględniać potrzeby kobiet i mężczyzn.

„Chodzi także o równy udział w konsultacjach osób, których poglądy mają małą siłę przebicia. Wiąże się to z dostosowaniem przepisów i procedur – w taki sposób, by określić ich potencjalny wpływ na sytuację kobiet i mężczyzn, i ostateczne decyzje podejmować, kierując się tą oceną. Chcemy brać pod uwagę potrzeby i zainteresowania tych, którzy doświadczają różnych form dyskryminacji i nierównego traktowania” – wskazała.

Karta adresowana jest do władz lokalnych i regionalnych Europy, dotychczas podpisało ją blisko 2000 sygnatariuszy z 36 państw. Inne zasady wymienione w dokumencie to m.in. zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji w demokratycznym społeczeństwie czy wykluczenie wszelkich stereotypów dotyczących płci. Władze lokalne i samorządowe przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji powinny w równym stopniu brać pod uwagę potrzeby obu płci.

„Już od dawna priorytetowo traktujemy sprawy równości płci. Duża część zobowiązań została już przez nasze miasto wdrożona lub jest zapisana w innych dokumentach, jak na przykład współpraca z organizacjami pozarządowymi, powołanie Warszawskiej Rady Kobiet czy rozwiązania związane z opieką nad dziećmi, by rodzice mogli godzić ją z pracą” – mówiła ponadto na sesji miasta Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw kobiet.

Podpisanie Karty nie wiąże się ze skutkami finansowymi dla urzędu miasta. Nakłada natomiast obowiązek wypracowania w ciągu maksymalnie dwóch lat Równościowego Planu Działania, a następnie jego wdrożenie.

PAP

drukuj