W WSKSiM zakończyła się konferencja „Polska w II wojnie światowej: polityka, martyrologia i czyn zbrojny”

W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończyła się konferencja zatytułowana: „Polska w II wojnie światowej: polityka, martyrologia i czyn zbrojny”. Organizatorami wydarzenia były Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz WSKSiM.

Celem konferencji było przedstawienie aspektów dotyczących zarówno przeciwstawiania się Polaków wobec ideologii nazizmu i komunizmu, jak i też podkreślenie martyrologii narodu polskiego.

Wśród prelegentów byli między innymi prof. Aleksander Smoliński z UMK, prof. Jan Sziling oraz prof. Mirosław Golon, szef gdańskiego oddziału IPN.

Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Tomasz Nakielski wskazał, że konferencja miała trzy wymiary.

– Pierwszy wymiar to jest pomost, który przerzucamy między czasami dzisiejszymi a minionymi, pomiędzy nami a naszymi przodkami. Drugi wymiar to jest ten wymiar, który zawiera się w powiedzeniu „historia est magistra vitae”. Nie da się analizować rzeczywistości bez znajomości własnej historii. Po trzecie, jest to szacunek dla Pana Boga, który jest panem historii i poprzez historię daje nam znaki czasu, które powinniśmy odczytywać – powiedział Tomasz Nakielski.

Konferencja zakończyła się Mszą św. o godz. 12.00 w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły między innymi Radio Maryja i TV Trwam.

RIRM

drukuj