W. Waszczykowski na spotkaniu z Polakami w Grodnie

Minister spraw zagranicznych Polski Witold Waszczykowski powiedział w środę Polakom mieszkającym na Białorusi, że rozmawiał na ich temat z władzami białoruskimi i zapowiedział przedstawienie propozycji, dzięki którym Związek Polaków na Białorusi mógłby legalnie działać.

„Nie chcę państwu na razie robić wielkich nadziei, bo to są rozmowy dyplomatyczne – tak się umówiliśmy z władzami, aby nie doprowadzić do złego rozwiązania albo żadnego rozwiązania.  Umówiliśmy się, że w najbliższych dniach, tygodniach będziemy rozmawiać w zaciszu gabinetów, jak tę sprawę wyprostować” – powiedział Witold Waszczykowski na spotkaniu w Grodnie ze społecznością polską.

Zapowiedział zaproponowanie władzom białoruskim rozwiązań, dzięki którym Związek Polaków na Białorusi mógłby znów legalnie działać.W 2005 roku władze w Mińsku nie uznały zjazdu ZPB, na którym wybrano na prezesa Andżelikę Borys. Następnie pod ich egidą odbył się ponowny zjazd, na którym wybrano kierownictwo prorządowe, nieuznawane z kolei przez władze w Warszawie.

Ze swej strony obecny szef nieuznawanego przez władze białoruskie Związku Polaków na Białorusi Mieczysław Jaśkiewicz podkreślił, że najważniejszym zadaniem ZPB jest podtrzymywanie oświaty i kultury polskiej.

„Naród, który zapomniał swój język, swoją kulturę, przestaje być narodem. Mówią, że my jako Polacy, Związek Polaków uprawiamy jakąś tam politykę. Nikt z moich kolegów ani ja nie jesteśmy członkami partii politycznej. Naszą polityką jest jedna polityka: czwarte przykazanie Boże <Czcij ojca swego i matkę swoją>. Właśnie to staramy się robić i pamiętać o naszych przodkach, którzy walczyli, ginęli o tę ziemię” – zaznaczył Mieczysław Jaśkiewicz.

Wyraził ubolewanie, że język polski jest – jak to określił – wypychany ze szkół państwowych i uczyć trzeba go w szkołach komercyjnych.

„To bardzo przykre, kiedy dzieci, młodzież uczą się języka ojczystego za pieniądze” – powiedział Mieczysław Jaśkiewicz.

Podkreślił też, że ZPB stara się dbać o miejsca pamięci narodowej oraz obchodzi polskie święta narodowe, np. Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 1 marca. Jak zaznaczył, na Grodzieńszczyźnie było ich bardzo wielu.

 „Ten dzień obchodzimy i my również pamiętamy o swoich bohaterach” – powiedział Mieczysław Jaśkiewicz.

PAP/RIRM

drukuj