fot. PAP/Jacek Turczyk

W Warszawie zainaugurowano Europejski Korpus Solidarności

W Warszawie zainaugurowano Europejski Korpus Solidarności. To nowy program Komisji Europejskiej, którego celem jest zwiększenie zaangażowania młodych w działania solidarnościowe.

Program skierowany jest do osób w wieku od 18 do 30 lat, które chcą nie tylko zaangażować się w działania na rzecz innych, ale też podnosić swoje kwalifikacje. Jest realizowany na terenie państw UE oraz krajów partnerskich. Na Europejski Korpus Solidarności składają się trzy filary: projekty wolontariatu, staże i miejsca pracy oraz projekty solidarności.

Poszczególne filary mają swoje założenia i różnią się na przykład czasem trwania. Cel jest jednak jeden: większa aktywizacja osób młodych do działań solidarnościowych – chodzi między innymi o wspieranie akcji na rzecz praw człowieka oraz realizowanie konkretnych projektów w danej społeczności lokalnej.

– My, oczywiście, jako Ministerstwo Edukacji Narodowej, bardzo mocno stawiamy na kompetencje społeczne. Dzięki pracy w formie wolontariatu można te kompetencje kształtować i ten program na to stawia. Ten projekt, oprócz tego, że jest nastawiony na pomoc innym ludziom, jest projektem, który pozwala się rozwijać, kształtować osobowość, rozszerzać horyzonty – mówi wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek.

Osoby zainteresowane udziałem w programie muszą się zarejestrować na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. Adres strony internetowej to www.europa.eu, gdzie odnaleźć zakładkę „młodzież”.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj