fot. PAP/Rafał Guz

W stolicy zaprezentowano raport „Strategia umiejętności OECD: Polska”

W Warszawie zaprezentowano raport „Strategia umiejętności OECD: Polska”. To element realizacji Krajowej Strategii Umiejętności dla Polski.

Strategia ma zapewnić wielowymiarowe podejście do budowania, utrzymywania i wykorzystywania kapitału ludzkiego w celu zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego oraz promowania włączenia społecznego i uczestnictwa. Najistotniejszym elementem strategii jest wprowadzenie zmian w edukacji.

Z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wyłaniają się kluczowe obszary, w których należy dokonać poprawy. Chodzi o wyposażenie uczniów i studentów w umiejętności na przyszłość, rozwój kultury uczenia się przez całe życie w Polsce oraz zwiększenie współpracy między rządem i samorządem a pracodawcami.

Bardzo istotne jest podnoszenie kompetencji dorosłych, którzy często nie są przystosowani do coraz bardziej cyfrowego świata – mówi minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

– W tej chwili pracujemy nad częścią szczegółową strategii. W ramach tych prac kontaktujemy się z wieloma instytucjami samorządowymi i z sektora prywatnego. W ramach tych prac szczegółowych poprosiliśmy o współpracę OECD po to, by skorzystać z doświadczeń międzynarodowych i być może część rekomendacji, które pojawiają się także we współpracy z innymi państwami, wprowadzić do naszej strategii – wskazuje.

Jednocześnie w raporcie wskazano, że w Polsce nastąpiła znaczna poprawa i obecne umiejętności młodzieży przekraczają średnie wartości dla OECD. Doprowadziły do tego przeprowadzone reformy.

 

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj