W przyszłym roku Polacy będą bogatsi od Portugalczyków

Już w przyszłym roku Polacy będą bogatsi od Portugalczyków. Jak wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w 2019 r. będziemy mieli wyższy dochód na mieszkańca niż Portugalia.

Przed dwoma laty nasz kraj pod tym względem wyprzedził już Grecję. Obecnie – jak napisał dziennik „Rzeczpospolita” – niewiele brakuje nam do przegonienia kolejnego kraju południa Europy. W ub.r. poziom życia w Polsce wynosił blisko 97 proc. tego co w Portugalii. Nasz kraj rozwija się jednak niemal dwa razy szybciej.

Przyczyną tego stanu są m.in. działania podejmowane od 2004 r. – mówi ekonomista dr Artur Bartoszewicz.

– To jest suma kolejnych lat, w których z jednej strony nasza gospodarka rozwijała się dosyć szybko, a z drugiej strony wpływ na ten efekt dodatkowy miały fundusze Unii Europejskiej. My dostawaliśmy ogromne – i dostajemy cały czas – zastrzyki tych źródeł wspólnotowych, które powodują, że corocznie dodatkowo, poza tym wzrostem wewnętrznym, który jesteśmy w stanie wykreować, rozwijamy się na poziomie 0,5 do 1,5 proc. w skali roku. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę jeden bardzo ważny fakt. W latach 2008-2010 był dosyć silny kryzys w UE, który spowodował obniżenie Produktu Krajowego Brutto przypadającego na głowę mieszkańca bardzo silnie w poszczególnych krajach, a szczególnie w krajach południa – powiedział dr Artur Bartoszewicz.

Według ekonomisty powoduje to także, że jest nam łatwiej dogonić kraje, które są jeszcze przed nami. Perspektywa dla polskiej gospodarki jest bardzo dobra.

Nasz kraj, oprócz wyprzedzenia Portugalii, może też dogonić do 2027 r., kiedy kończy się nowa unijna perspektywa finansowa, także trzeci kraj południa Europy – Włochy. W ub. r. poziom życia w Polsce wynosił 77 proc. włoskiego.

RIRM

 

drukuj