fot. flickr.com

Senacka komisja o opiece nad Polonią i Polakami za granicą

Senatorowie będą dziś rozmawiać o opiece nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r. W tym celu dziś po południu zbiera się senacka Komisja ds. Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Podczas posiedzenia Komisja ma wyrazić opinię m.in. na temat projektu uchwały dotyczącej trybu postępowania przy zlecaniu zadań w zakresie opieki nad Polonią.

Część działań Senatu w 2016 r. będzie uzależniona od tego, co zaplanowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które w czasie rządów PO-PSL opiekowało się Polonią. Przedstawiciel resortu zaprezentuje dziś informację dot. zasad, harmonogramu i wyników konkursu związanego ze współpracą z Polonią i Polakami za granicą w bieżącym roku oraz z przebiegu prac komisji konkursowej.

Senator Kazimierz Wiatr, członek senackiej Komisji ds. Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, mówi, że Senat będzie kontynuował działania podjęte przez MSZ.

– Rok 2016 jest trochę rokiem przejściowym, ponieważ Ministerstwo Spraw Zagranicznych jeszcze w poprzednim składzie rozstrzygnęło konkursy, które będą realizowane, ale już pod opieką Senatu. Komisja będzie planowała, jak te zadania będą przygotowywane, jak te konkursy będą procedowane. Prawdopodobnie będzie to tak, jak było dotychczas, że te środki finansowe były w dwóch grupach: środki inwestycyjne na wspieranie ważnych inwestycji poza granicami kraju (głównie na Wschodzie, ale nie tylko – tu nie ma reguły) i oczywiście działania programowe – tłumaczy senator.

W tegorocznej ustawie budżetowej przekazano do dyspozycji Senatu 60,5 mln zł na opiekę nad Polonią. W 2016 r. mają być wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, od 2017 r. ma nimi zarządzać Senat.

RIRM

drukuj