By Krzysiek dbk - Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11591838

Lublin: Sympozjum „Ekologia – nauka czy ideologia?”

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trwa międzynarodowe sympozjum „Ekologia – nauka czy ideologia?”. To już XIX tego typu spotkanie naukowe, które wpisuje się w cykl debat „Przyszłość Cywilizacji Zachodu”. Z powodu pandemii COVID-19, sympozjum odbywa się zdalnie. Współorganizatorem wydarzenia są Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uczestnicy spotkania rozmawiają  o ekologii w perspektywie filozoficznej. W dyskusji biorą udział przedstawiciele  nauki i Kościoła. Wśród nich jest o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM w Toruniu. Zabierając głos poruszy temat szerokiego rozumienia pojęcia ekologii. Rektor toruńskiej uczelni podkreślił, że termin ten sprowadza się też do mediów.

– Ze wszystkich znaczeń najbardziej oczywistym jest rozumienie ekologii jako ochrony środowiska, czyli naszego domu otrzymanego w darze od Stwórcy. Zatem ekologia mediów sugerowałaby nam najpierw jakiś stan zanieczyszczenia, zagrożenia środowiska komunikacji społecznej i równocześnie potrzebę oczyszczenia tego środowiska. To, że ten stan jest zagrożony, nie ulega wątpliwości. W tym kontekście ekologia mediów zdaje się stanowić sformułowanie służące powinności ochrony prawdy i opartej na niej komunikacji społecznej – zwrócił uwagę o. dr Zdzisław Klafka.

Patronat medialny nad międzynarodowym sympozjum „Ekologia – nauka czy ideologia?” objęły m.in. Radio Maryja i TV Trwam.

Kongres można śledzić za pomocą internetowej platformy TEAMS.

RIRM

drukuj