W Lublinie odbędą się dziś przejścia z przewodnikiem po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych

22 czerwca 2021 roku odbędą się przejścia z przewodnikiem po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego. Celem zadania jest przeprowadzenie uczniów XXIX LO im. mjr. cc. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie.

Uczestnicy odwiedzą miejsca pamięci – więzienia, miejsca akcji zbrojnych, miejsca tortur i śmierci Żołnierzy Wyklętych. W sumie skrócona trasa szlaku zajmie ok. 3 godzin. Po przejściu z przewodnikiem Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych przed XXIX LO będą się odbywały pokazy historycznego umundurowania i uzbrojenia w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznych i współczesnego umundurowania i sprzętu w wykonaniu Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ. [czytaj więcej]

Uczestnicy zapoznają się z historią miejsc pamięci w Lublinie z narracji przewodników oraz będą mieli okazję do zadawania pytań i pogłębiania swej wiedzy historycznej o działalności Żołnierzach Wyklętych na Lubelszczyźnie. Każdy z uczestników zostanie zaopatrzony w egzemplarz wydrukowanego [„Przewodnika po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie”], co jeszcze mocniej utrwali nabytą wiedzę o walkach żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i pozwoli w przyszłości na samodzielne lub w grupach znajomych i rodzinnych przechodzić po Szlaku.

Uczestnicy zostaną zapoznani z mało znaną historią Polski z lat 1944-1963. Lublin jest wyjątkowym miejscem do ukazywania historii okresu powojennego na ziemiach polskich. Był pierwszym większym miastem polskim, którego Sowieci nie planowali wcielić do Związku Sowieckiego. Z tego powodu w centrum Lublina znajdują się wszystkie elementy sowieckiej okupacji: siedziba PKWN, siedziba NKWD, sowieckiego komendanta miasta, Smiersza, Informacji Wojskowej, UB, MO, KBW, obóz koncentracyjny NKWD, więzienie, areszty, miejsca przesłuchań i tortur, miejsca mordów sądowych, miejsca ukrywania zwłok zamordowanych żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego oraz uniwersytet założony z polecenia Józefa Stalina jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, który z założenia miał kształcić nowe kadry w miejsce mordowanych elit niepodległościowych. Te wszystkie miejsca odwiedzą uczestnicy przejścia po Szlaku wraz z przewodnikami.

Zadanie ma wymiar edukacyjny: kształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne na przykładzie Bohaterów walk o niepodległość poprzez ukazanie postaw niepodległościowych, patriotycznych i obywatelskich żołnierzy podziemia niepodległościowego. Dzięki zorganizowanym przejściom Szlakiem Pamięci uczestnicy doświadczają żywej lekcji historii, poznają sylwetki Bohaterów z Lubelszczyzny, zaznajomią się z mało do tej pory znanymi faktami z historii regionalnej Lublina i Lubelszczyzny. Przejście Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie przyczynia się do upamiętnienia żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego w szerokich kręgach społeczeństwa polskiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Szlak przybliża wiedzę o miejscach w centrum miasta, obok których codziennie przechodzą tysiące osób, ale świadomość tego, co działo się w tych miejscach, nadal jest niska. Przejście Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie ma za zadanie podnieść wiedzę na temat walk żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

Dzięki przejściom po Szlaku dzieci, wnuki i już prawnuki Bohaterów walki o niepodległość Polski mogą zapoznawać się z historią swych rodzin, o której nie można było mówić do 1989 roku. Dzięki temu wzrasta świadomość i tożsamość narodowa w kolejnych pokoleniach młodych Polaków.

Więcej informacji o Szlaku pamięci Żołnierzy Wyklętych można przeczytać [tutaj]

Więcej informacji o działalności Fundacji im. Kazimierza Wielkiego można znaleźć [tutaj]

fkw.edu.pl/radiomaryja.pl

drukuj