fot. twitter.com/MinEnergii

W Kancelarii Premiera odbyła się uroczysta inauguracja współpracy w zakresie odnawialnych źródeł energii

Enea i Enea Wytwarzanie podpisały z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa list intencyjny. Dokument dotyczy współpracy przy projektach fotowoltaicznych. Miałyby powstawać na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

https://twitter.com/MinEnergii/status/1182597008160415749

W spotkaniu wzięli udział szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i wiceminister energii Tadeusz Skobel.

To bardzo ważny krok w rozwoju kraju, polskiej energetyki, a zwłaszcza obszarów wiejskich – zaznaczył minister Marek Suski.

– Fotowoltaika na terenach wiejskich to nawiązanie też do tego, z czego płynie energia na wsi. To jest fotosynteza, bardzo zbliżony proces pobierania energii również ze słońca poprzez fotowoltaikę. To też połączenie dwóch silnych podmiotów: Enei, która jest jednym z największych polskich producentów energii elektrycznej, i KOWR-u, który ma w swoich zasobach bodajże około 1,5 mln ha gruntów, na których na części można zainstalować – szczególnie na klasie 5 i 6 ziemi – taką instalację, która będzie wytwarzać prąd i dostarczać go do nowoczesnej wsi – powiedział minister Marek Suski.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślał, że za pomocą takich umów struktura wytwarzania energii elektrycznej w Polsce zmienia się bez napięć.

– Mamy zasoby węgla, które wykorzystujemy. Niemcy, którzy innych piętnują, sami mają przeszło 30 proc. energii z węgla, więc my nasz miks będziemy dostosowywali do faktycznych możliwości Polski, biorąc pod uwagę naszą sytuację ekonomiczną. Rozwój fotowoltaiki na terenach wiejskich ma szczególne uzasadnienie, bo jest to energia czysta, odnawialna i nie degradująca środowiska – mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Na mocy porozumienia ma być powołana spółka celowa. Jej zadaniem będzie rozwój przedsięwzięć OZE, w tym budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych, należących do KOWR-u.

Potencjalną bazę do budowy instalacji będą stanowiły nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym te o niskiej przydatności rolniczej.

W pierwszej kolejności będą to tereny określone w planach i studiach kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jako grunty przeznaczone pod inwestycje OZE.

RIRM/TV Trwam News

drukuj