fot. pixabay.com

W Czechach o północy rozpoczął się spis ludności

W Czechach o północy z piątku na sobotę rozpoczął się spis ludności, który zakończy się 11 maja 2021 roku. Przez pierwsze dwa tygodnie formularze będą dostępne w internecie, później będą sporządzane w formie tradycyjnej.

Udział w spisie jest obowiązkowy, zarówno dla obywateli, jak i cudzoziemców posiadających w Czechach zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy. Oprócz języka czeskiego kwestionariusz elektroniczny jest dostępny w języku angielskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, romskim, ukraińskim i wietnamskim. Na pytania zawarte w formularzu spisowym muszą odpowiedzieć także Czesi mieszkający za granicą. Obowiązek obejmuje również osoby nie posiadające stałego miejsca zamieszkania, a więc bezdomne lub przebywające w noclegowniach.

Czeski Urząd Statystyczny chce, aby do poszczególnych rubryk wpisywać dane niezwiązane z okresem pandemii. Przykładowo, osoba wykonująca aktualnie w domu pracę on-line, powinna w odpowiedniej rubryce wpisać czas dojazdu do zakładu pracy.

Wśród spisowych pytań znajdują się dwa, na które odpowiedź nie jest obowiązkowa. Dotyczą narodowości oraz wyznania. Istnieje możliwość wpisania podwójnej narodowości. Przedstawiciele organizacji Polaków mieszkających w Czechach apelują do rodaków, aby jeżeli czują się Polakami, wpisywali tylko jedną narodowość. Podwójna będzie ujmowana w statystykach, ale nie będzie miała wpływu na sytuację polskiej mniejszości. Od liczby osób deklarujących narodowość polską będzie między innymi zależała wysokość przyszłego finansowania polskich organizacji, szkół oraz zachowanie dwujęzycznych nazw w niektórych powiatach.

Spis powszechny odbywa się co dziesięć lat. Na terenie dzisiejszej Republiki Czeskiej po raz pierwszy spis powszechny zorganizowany został podczas rządów cesarzowej Austro-Węgier Marii Teresy w 1869 r. Od 1918 r., czyli od powstania niepodległej Czechosłowacji, a później Czech przeprowadzany był dziewięć razy.

PAP

drukuj