fot. PAP

UW: Prawa sumienia pracowników służby zdrowia 

Dziś eksperci w auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiają o problemie ograniczania możliwości korzystania z wolności sumienia w Polsce i za granicą.

W konferencji naukowej „Prawa sumienia pracowników służby zdrowia – teoretyczne uwarunkowania, prawne wyzwania oraz szanse” biorą udział prawnicy, lekarze i przedstawiciele zawodów medycznych. Jedną z grup zawodowych, która apeluje o wprowadzenie klauzuli sumienia są farmaceuci.

Prof. Aleksander Stępkowski, prezes Instytutu Ordo Iuris powiedział, że dziś mamy do czynienia z narastającym bardzo ważnym problemem społecznym. Konferencja ma stworzyć przestrzeń umożliwiającą szerokie spojrzenie na kwestie praw sumienia.

– Obserwujemy, zarówno u nas w kraju jak i szerzej w Europie i na świecie, bardzo niepokojące zjawiska, które wiążą się z ograniczeniem praw sumienia zwłaszcza, jeśli chodzi o sferę publiczną czy wykonywania czynności zawodowych. W tej mierze szczególnie czułym obszarem jest służba zdrowia, gdzie lekarze, pielęgniarki, położne i farmaceuci spotykają się z problemem wykonywania swoich czynności zawodowych w sposób, który nie będzie powodował konfliktu ich sumienia. W sposób, który nie będą mieli poczucia, że wykonując swoje służbowe obowiązki, jednocześnie nie dokonują rzeczy złych – mówi prof. Aleksander Stępkowski.

Organizatorem konferencji jest Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, we współpracy z Katedrą Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UW.

 

RIRM

drukuj