Utopijne prognozy gospodarcze PO

Ekonomiści alarmują – prognozy gospodarcze w przyszłorocznym budżecie są nierealne. Ministrowie Donalda Tuska przewidują w 2013 roku wzrost gospodarczy na poziomie 2,2 proc. PKB. Tymczasem ekonomiści coraz częściej mówią o zaledwie 1 proc., a nawet jeszcze mniej.

Takie spowolnienie gospodarcze oznacza, że kilkaset tysięcy osób może stracić pracę, spadną także zarobki.

W samym 2013 roku według prognoz przybędzie prawie pół mln bezrobotnych. Dane te są szczególnie niepokojące kiedy bierzemy pod uwagę fakt, że najwyższe bezrobocie jest wśród ludzi młodych. Obecnie w Polsce – nie uwzględniając osób niezarejestrowanych w urzędach pracy na bezrobociu jest prawie 2 mln Polaków. Drugie tyle wyjechało w poszukiwaniu pracy za granicę.

Do wzrostu bezrobocia przyczyniają się decyzję rządu Donalda Tuska m.in. podniesienie składki rentowej, którą mają płacić przedsiębiorcy – akcentuje poseł Przemysław Wipler.

– Samo podniesienie składki rentowej spowodowało wzrost bezrobocia o prawie 150 tys. osób. Jeżeli chodzi o założenia makroekonomiczne do budżetu, to jest to nierealny wzrost gospodarczy. Jeżeli będzie tak jak mówią ekonomiści, jeżeli nie będzie 2,2% wzrostu realnego PKB powyżej poziomu inflacji tylko np. 1%, a niektórzy ekonomiści mówią, że może być nawet gorzej. Może się okazać, że nie tylko będziemy musieli już za parę miesięcy nowelizować budżet, ale przede wszystkim – co jest najgorsze – może się okazać, że przekroczymy próg oszczędnościowy – powiedział poseł Przemysław Wipler.

Konsekwencje tej nieudolnej polityki rządy PO-PSL mogą okazać się opłakane w skutkach – akcentował poseł Przemysław Wipler.

W tej sytuacji może być tak, że kolejny budżet na rok 2015 będzie musiał być już budżetem w pełni zrównoważonym tzn. że o kilkadziesiąt mld trzeba będzie podnieść Polakom podatki albo obniżyć wydatki sektora publicznego. (…) To może oznaczać cięcia w administracji i to na gigantyczną skalę. Mogą to być konsekwencje tego, że rząd w chwili obecnej nieuczciwie zakłada założenia makroekonomiczne – dodał poseł Przemysław Wipler.

Wypowiedź posła Przemysława Wiplera:


Pobierz Pobierz

 

RIRM

 

drukuj