fot. Łowicz NaszeMiasto

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich weszła w życie

W życie weszła ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z nią koła, które zarejestrują swoją działalność, zyskają osobowość prawną. Dzięki temu będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje.

Zgłoszone koła znajdą się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Według nowego prawa, koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją mieszkańców wsi. Do tej pory było ono zrzeszone pod kołem rolniczym.

Wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska zaznaczyła, że forma prawna kół będzie prosta i przejrzysta.

Za chwilę będziemy mieli piękne jarmarki świąteczne, później stoły wielkanocne. Panie naprawdę mają się czym poszczycić, bo to są arcydzieła i rękodzieła artystyczne. Wszelki ten dochód będzie więc również nieopodatkowany. Nie będzie obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Do 200 tys. zł jest całkowite zwolnienie z podatku VAT. I co najważniejsze, panie pytają, jak ten program będzie funkcjonował? Nie będzie obowiązku składania deklaracji rocznej CIT. Czyli to jest zupełnie inna forma niż ta forma osoby prawnej zgłaszanej przez stowarzyszenia, czy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dlatego uspokajam – mówiła Andżelika Możdżanowska.

Koła istniejące do tej pory będą miały pierwszeństwo w decyzji, czy zarejestrować się na nowych zasadach, czy pozostać w dotychczasowej formie.

Nowe koło może założyć dziesięć osób. Na terenie wsi może funkcjonować tylko jedno. To ograniczenie nie obejmie zrzeszeń działających na podstawie dotychczasowych przepisów.

Budżet wsparcia na ten rok wynosi 90 mln zł. Koło może otrzymać do 5 tys. zł. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć do 27 grudnia.

RIRM

drukuj