fot. twitter.com/GrupaPZU

USA: PZU SA podpisało porozumienie z ośrodkiem doradczym Rada Atlantycka

Prezes PZU SA Paweł Surówka podpisał w piątek w Waszyngtonie porozumienie o współpracy z amerykańskim ośrodkiem doradczym Radą Atlantycką. Porozumienie przewiduje m.in. współpracę w promocji Inicjatywy Trójmorza.

„Porozumienie wspomaga obchody stulecia amerykańsko-polskiego partnerstwa i jest inwestycją w rozwijający się strategiczny sojusz i więzi gospodarcze pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi” – czytamy w komunikacie prasowym Rady Atlantyckiej (The Atlantic Council).

Oprócz promowania i rozwijania współpracy regionalnej w ramach Inicjatywy Trójmorza, porozumienie zawarte na okres trzech lat, przewiduje współpracę w dziedzinie międzynarodowych projektów energetycznych, oraz w umacnianiu przez Radę Atlantycką roli PZU – największej firmy ubezpieczeniowej w Polsce i jednej z największych grup kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej – jako lidera w swojej branży w regionie.

Porozumienie przewiduje także, że Rada Atlantycka, jeden z najbardziej wpływowych i zasobnych finansowo think tanków w Waszyngtonie, i PZU będą wspólnie organizowały doroczną konferencję inwestycyjną w Stanach Zjednoczonych, w celu wzmocnienia związków gospodarczych oraz znaczenia roli biznesu i inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Atlantic Council, jedna z najważniejszych instytucji budujących związki transatlantyckie, postanowiła, że Trójmorze będzie jednym z jej kluczowych projektów. Do tego projektu potrzebują partnerów politycznych w dziedzinie bezpieczeństwa, ale także biznesowych i poprosili PZU jako największą grupę finansową w tym regionie, aby była właśnie ich strategicznym partnerem, który pozwoli im budować tę współpracę z krajami, które tworzą region Trójmorza. Z naszego punktu widzenia jest to olbrzymia okazja aby nie tylko wzmocnić naszą pozycję jako spółki międzynarodowej (…), ale także pokazać rolę Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej jako sukces ekonomiczny” – powiedział prezes PZU SA podczas rozmowy z grupą dziennikarzy polskich po podpisaniu porozumienia w Waszyngtonie.

Ze strony Rady Atlantyckiej porozumienie podpisał Frederick Kempe, prezes i dyrektor wykonawczy tego jednego z najbardziej wpływowych think-tanków w Waszyngtonie, podczas Dorocznego Forum Rady Atlantyckiej, zorganizowanego w tym roku w waszyngtońskim hotelu The Watergate.

Forum działającej od roku 1961 Rady Atlantyckiej, ironicznie nazywanej w Waszyngtonie „pozarządową organizacją byłych dygnitarzy rządowych”, zgromadziło w hotelu The Watergate byłych urzędników Departamentu Stanu, Pentagonu, CIA, innych byłych przedstawicieli rządu federalnego, Kongresu a także dyplomatów oraz ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa.

Fred Kempe, w przeszłości korespondent opiniotwórczego dziennika „The Wall Street Journal” w wielu państwach europejskich, w tym w Polsce, powiedział po podpisaniu porozumienia z PZU, że dla Rady Atlantyckiej „możliwość współpracy z PZU, jedną z największych spółek kapitałowych w regionie, jest szalenie ważna”.

„Chodzi o regionalną integrację w dziedzinie energii, transportu, infrastruktury. Uważam, że ostatecznym rezultacie (ta współpraca z PZU – PAP) przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości, poprawy telekomunikacji, aktywności w tych krajach nie tylko na linii wschód-zachód ale także na linii północ-południe” – podkreślił Fred Kempe.

Prezes Rady Atlantyckiej tłumaczył szczególne zainteresowanie naszym krajem swoimi doświadczeniami.

„Jako korespondent obserwowałem jak Polska zmieniła historię. Bez Polski nie byłoby zjednoczenia Niemiec, bez Polski nie byłoby innych zmian w Europie, dlatego mam swoim sercu i w mojej historycznej świadomości specjalne miejsce dla Polski” – zaznaczył.

W ceremonii podpisania porozumienia ze strony Rady Atlantyckiej, oprócz Freda Kempe, wzięli udział m.in. pełniący obowiązki przewodniczącego Rady Atlantyckiej, b. doradca prezydenta Baracka Obamy ds. bezpieczeństwa narodowego, emerytowany generał James L. Jones oraz były ambasador USA w Polsce Dan Fried i dyrektor jednego z programów Rady Atlantyckiej, w przeszłości zastępca asystenta ministra obrony, Ian Brzezinski.

Dan Fried i Ian Brzezinski są członkami grupy roboczej Rady Atlantyckiej ds. rozmieszenia sił amerykańskich w Europie. Grupa ta podczas konferencji w Radzie Atlantyckiej w przeddzień podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy PZU a Radą Atlantycką przedstawiła wstępne rekomendacje dotyczące polskich starań o wzmocnienie obecności sił amerykańskich w naszym kraju.

W swoich wstępnych zaleceniach grupa opowiedziała się za m.in. za stworzeniem na terenie Polski stałych ośrodków szkoleniowych dla sił amerykańskich i wojsk NATO oraz na rozmieszczenie w Polsce na „zasadzie kontynuowanej rotacyjnej obecności opartej na stałej infrastrukturze” jednej brygady wojsk amerykańskich. Ostateczny raport grupy roboczej Rady Atlantyckiej ds. rozmieszczenia sil amerykańskich w Europie zostanie przedstawiony na początku przyszłego roku.

PAP/RIRM

drukuj