Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na Jasnej Górze

Obchodzimy dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W całym kraju sprawowane są Msze Święte w intencji Ojczyzny. Główne obchody tradycyjnie odbyły się na Jasnej Górze.

3 maja na Jasną Górę do Królowej Polski przybyły tłumy pielgrzymów. W tym roku dziękowano za wolną ojczyznę w stulecie odzyskania niepodległości.

– Prosimy słowami św. Jana Pawła II, duchowego Ojca naszej wolności, o to, by podstawą prawdziwej przebudowy i nowego ładu w Polsce była odnowiona moralność. Prosimy Królową Polski o poszanowanie prawa Bożego, o ducha szacunku pomimo różnic, o ducha jedności i zrozumienia dla wszystkich Polaków – mówił generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski.

Na murach jasnogórskiego klasztoru umieszczono wielką biało-czerwoną flagę i napis „Tu zawsze byliśmy wolni”. To słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Sanktuarium w 1979 roku. 

We Mszy Świętej na wałach jasnogórskich modlił się wraz z wiernymi Episkopat Polski. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił jego przewodniczący ks. abp Stanisław Gądecki.

– Sto lat temu nie było Polski. Odrodziła się ona dlatego, ponieważ przetrwała jej wierność wobec Boga i Ojczyzny – zaznaczył ks. abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślał, że prawdziwym celem naszej niepodległości jest wierność Ewangelii. Kto stoi po stronie Chrystusa, zawsze będzie wolny – akcentował metropolita poznański.

Przestrzegał także, że kult wolności, jaki proponuje się współczesnemu człowiekowi, jest wielkim zagrożeniem, prowadzi bowiem do zamętu i wypaczenia sumień, pozbawia człowieka skutecznej obrony przed różnymi formami zniewolenia.

– Tylko tak pojęta wolność jest prawdziwie twórcza. Tak pojęta wolność buduje nasze człowieczeństwo, buduje prawdziwe więzy międzyludzkie, buduje i jednoczy, a nie dzieli. Jak bardzo tej jednoczącej wolności potrzeba światu, Europie i Polsce – wskazał ks. abp Stanisław Gądecki.

Podczas głównej Mszy św. odpustowej ponowiony został Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Miłości za Wolność Kościoła w Polsce i na świecie. Zawierzenia 3 maja 1966 r. dokonał Episkopat Polski pod przewodnictwem Prymasa ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Poprzedzając dzisiejsze uroczystości, wczoraj spotkała się Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Podczas jej obrad podkreślono między innymi, że misją Kościoła jest ochrona życia każdego człowieka na wszystkich etapach jego istnienia, bo każde ludzkie życie jest darem Bożym.

Księża biskupi podkreślają, że – tak jak w przeszłości – Kościół będzie się wstawiał za życiem każdego człowieka, a w szczególności za życiem najsłabszych, którymi są dzieci nienarodzone i osoby niepełnosprawne.

TV Trwam News/RIRM

drukuj