fot. unic.un.org.pl

UNICEF: miny i niewybuchy zagrażają 220 tys. dzieci we wschodniej Ukrainie

Wschodnia Ukraina jest obecnie jednym z najbardziej zaminowanych miejsc na świecie. Miny i niewybuchy zagrażają 220 tys. dzieci, które na co dzień mieszkają, bawią się i chodzą do szkoły na tym obszarze – poinformował w czwartek UNICEF.

„Miejsca, w których jeszcze cztery lata temu dzieci mogły się bezpiecznie bawić, teraz są usłane śmiercionośnymi materiałami wybuchowymi” – mówi cytowana w komunikacie przedstawicielka UNICEF na Ukrainie Giovanna Barberis.

„Wszystkie strony konfliktu muszą natychmiast przestać stosować tę makabryczną broń, która nieustannie zagraża życiu i zdrowiu dzieci oraz całych społeczności” – podkreśliła.

Dane, na które powołuje się UNICEF, pokazują, że od stycznia do listopada tego roku średnio jedno dziecko w tygodniu mieszkające wzdłuż linii frontu (w 500-km pasie oddzielającym obszar kontrolowany i niekontrolowany przez rząd) odnosiło obrażenia na skutek konfliktu. W tym regionie walki są najbardziej intensywne.

Według UNICEF, w ciągu ostatniego roku dwie trzecie zarejestrowanych urazów i zgonów wśród dzieci było spowodowane eksplozją min, materiałów wybuchowych pozostałych po wojnie oraz niewybuchów. U wielu dzieci wybuch spowodował niepełnosprawność, z którą dzieci będą się zmagać do końca życia.

W większości przypadków do urazów dochodziło w momencie, kiedy dzieci podnosiły materiały wybuchowe takie jak granaty czy detonatory.

Jak podkreśliła organizacja, miny i inne materiały wybuchowe stanowią również ryzyko dla infrastruktury krytycznej takiej jak wodociągi, sieci elektryczne i gazowe. W tym miesiącu niewybuch został znaleziony w Donieckiej Stacji Filtrów, która dostarcza wodę dla niemal 350 tys. osób. W ciągu tego roku grupa odpowiedzialna za rozminowanie była wzywana do stacji filtrów już 13 razy.

Od 2015 r. UNICEF wraz z organizacjami partnerskimi dotarł z edukacją o ryzyku związanym z minami i niewybuchami do ponad pół miliona dzieci we wschodniej Ukrainie. W trakcie zajęć dzieci uczą się jak chronić się przed minami, niewybuchami i niebezpiecznymi pozostałościami po wojnie. UNICEF objął także wsparciem psychologicznym 270 tys. dzieci poszkodowanych na skutek konfliktu.

Jak poinformował UNICEF, w 2017 r. organizacja otrzymała jedynie 46 proc. środków niezbędnych do niesienia pomocy dzieciom i ich rodzinom we wschodniej Ukrainie. Na działania związane ze wsparciem psychologicznym oraz edukacją dotycząca zagrożeń związanych z minami i niewybuchami brakuje 73 proc. środków.

UNICEF zaapelował do wszystkich stron konfliktu o przestrzeganie zawieszenia broni podpisanego w Mińsku oraz pozwolenie na rozpoczęcie działań naprawczych i związanych z usuwaniem min.

Konflikt na wschodzie Ukrainy rozpoczął się wiosną 2014 roku i trwa do dziś. W jego wyniku zginęło ponad 10 tys. osób, z czego ponad 2,5 tys. to ofiary cywilne.

PAP/RIRM

drukuj