fot. https://twitter.com/WolnosciCentrum

UKSW: dziś odbędzie się konferencja „Stefan Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie”

W Uniwersyteckim Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW odbędzie się dziś  konferencja naukowa poświęcona Prymasowi Tysiąclecia pt. „Stefan Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie”.

Wśród zaproszonych gości są m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, ks. kard. Kazimierz Nycz oraz rektor uczelni ks. prof. Ryszard Czekalski.

Ideą, jaka przyświeca temu wydarzeniu, jest pokazanie postaci ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w relacjach z Kościołami narodów ościennych: Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz Niemiec.

W trakcie konferencji wybrzmieć ma także budowane przez Prymasa Tysiąclecia przesłanie o idei wolności oraz godności człowieka.

Na aktualność nauczania ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w różnych sferach życia wskazuje jeden z organizatorów wydarzenia, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ks. prof. Waldemar Cisło.

Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, w kraju, gdzie można powiedzieć, że mamy aż przesyt wolności. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński poprzez swoją postawę, wierność Kościołowi, umiłowanie ojczyzny pokazuje nam ponadczasowe wartości, które warto przybliżać współczesnemu człowiekowi. Wartości te uległy dewaluacji, mówi się nam o tym, żeby rozmywać pojęcie ojczyzny, widzimy, że niektórzy nie potrafią uszanować integralności i naruszają granicę. Bardzo ważna była postawa Prymasa Tysiąclecia jeśli chodzi o kwestie wolności, sumienia, religii. To są te wartości, które musimy doceniać i na nowo odkrywać ich wagę – wskazał ks. prof. Waldemar Cisło.

Konferencja została objęta honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz metropolity archidiecezji warszawskiej ks. kard. Kazimierza Nycza.

RIRM

drukuj