Ukraina: Minister edukacji przeprowadziła konsultacje z mniejszością polską

Minister edukacji Ukrainy Lilia Hrynewycz i przedstawiciele polskiej społeczności w tym kraju omówili w piątek we Lwowie nową ustawę oświatową, która – jak obawiają się mniejszości narodowe – może ograniczyć nauczanie w ich ojczystych językach.

Według ustawy mniejszości narodowe na Ukrainie mają zagwarantowane prawo do nauczania w językach ojczystych w przedszkolach państwowych i klasach początkowych. Na późniejszym etapie głównym językiem wykładowym ma być ukraiński.

Minister wyjaśniła, że celem ustawy jest podwyższenie poziomu nauczania w szkołach języka ukraińskiego.

„Nie chcemy asymilacji i szanujemy prawo każdego do posługiwania się językiem ojczystym” – zapewniła, cytowana przez agencję Interfax-Ukraina.

Lilia Hrynewycz powiedziała, że wątpliwości w nowej ustawie wywołuje m.in. wyrażenie, że w szkołach „może być prowadzone” nauczanie w języku ojczystym danej mniejszości, jeśli język ten należy do języków UE.

„Rzeczywiście +może+ nie jest gwarancją. Istnieje taka opinia. Jednak należy rozumieć, że te normy zostały stworzone dla całego systemu szkolnictwa: w uniwersytetach może się odbywać (nauczanie w języku mniejszości), a jeśli chodzi o szkoły – pewne gwarancje zostaną zapisane w nowej ustawie o szkolnictwie średnim” – zaznaczyła Lilia Hrynewycz.

W spotkaniu uczestniczyli działacze organizacji polskich oraz nauczyciele szkół z polskim językiem nauczania.

„Usłyszeliśmy zapewnienie, że w nauczaniu w szkołach polskiej mniejszości na Ukrainie nic się za bardzo nie zmieni, gdyż poziom znajomości języka ukraińskiego wśród uczniów tych szkół całkowicie zadowala władze oświatowe Ukrainy. Chcielibyśmy jednak zobaczyć to na piśmie” – powiedziała PAP Łucja Kowalska, dyrektor szkoły średniej im. Marii Konopnickiej we Lwowie.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska mówiła w środę w Warszawie, że przyjęta 5 września przez Radę Najwyższą Ukrainy nowa ustawa „O edukacji” wywołała zaniepokojenie, czy przyjęte w niej zapisy gwarantują polskiej mniejszości na Ukrainie naukę języka polskiego i w języku polskim. Dlatego strona polska rozpoczęła rozmowy na ten temat ze stroną ukraińską.

Podczas wizyty w Kijowie w ub. tygodniu Zalewska ustaliła z Hrynewycz, że podpiszą deklarację, która rozwieje te wątpliwości. Deklaracja została podpisana we wtorek.

Strony potwierdziły w niej gwarancje zapewniające osobom należącym do polskiej mniejszości narodowej zamieszkałym na terytorium Ukrainy oraz osobom należącym do ukraińskiej mniejszości narodowej zamieszkałym na terytorium Polski warunki do nauki w języku ojczystym oraz nauki tego języka, zgodnie z zapisami przewidzianymi w wymienionych w preambule umowach dwustronnych.

PAP/RIRM

drukuj