By Alexander Wienerberger - Diocesan Archive of Vienna (Diözesanarchiv Wien)/BA Innitzer, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3120021

Ukraina: Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych

Ukraina oddaje hołd ofiarom Wielkiego Głodu. Mija 86 lat od straszliwych wydarzeń z lat 1932-33, które określono mianem ludobójstwa.

To było zaplanowane działanie komunistycznej Rosji. Mieszkańcom wsi zarekwirowano zboże, także te przeznaczone na zasiew.

Sowieci chcieli w ten sposób uzupełnić braki zboża u siebie. Mieli jeszcze jeden cel – ostatecznie złamać opór chłopów przed kolektywizacją.

Prof. Włodzimierz Osadczy z Centrum Ucrainicum na KUL podkreśla, że komunistom zależało na fizycznym wyeliminowaniu klasy chłopskiej.

Klasa chłopska była więc czymś, co przeszkadzało w budowaniu świetlanej przyszłości. Skutkiem tego stało się właśnie zagłodzenie znacznej części ludności chłopskiej na Ukrainie. Oczywiście ludobójstwo Wielkiego Głodu objęło również pewne regiony Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Kazachstańskiej, stąd było to ludobójstwo, którego celem były nie tyle czynniki narodowościowe, ile klasowe, bo zamierzano wówczas zniszczyć chłopstwo jako klasę, która mogłaby przeciwstawić się komunistycznej utopii – tłumaczy prof. Włodzimierz Osadczy.

W najgorszym okresie Wielkiego Głodu umierało nawet 25 tys. osób dziennie. Zdarzały się też przypadki kanibalizmu. Dokładna liczba ofiar jest trudna do ustalenia. Oficjalnie mówi się o 7 milionach, nieoficjalnie – nawet o 15 milionach.

W 2010 roku ukraiński sąd za winnych zbrodni ludobójstwa uznał Józefa Stalina i innych przywódców ZSRR, w tym m.in. ówczesnego szefa rządu Wiaczesława Mołotowa.

RIRM

drukuj