UE powoła wspólną kwaterę główną dla misji wojskowych

Decyzja o powołaniu przez Unię Europejską wspólnej kwatery głównej dla misji wojskowych zapadła podczas dzisiejszego spotkania szefów Ministerstw Spraw Zagranicznych i ministrów obrony w Brukseli.

Komórka ma umożliwić szybsze i skuteczniejsze reagowanie Unii Europejskiej na kryzysy oraz organizowanie misji wojskowych i cywilnych. Decyzje o powołaniu takich misji nadal podejmować będą państwa UE.

Tematem obrad ministrów były też możliwości stworzenia stałych struktur współpracy (PESCO) w dziedzinie obronności, obejmujących grupy krajów.

Szef MON Antoni Macierewicz przyznał, że ta kwestia nie została jeszcze rozstrzygnięta. Potrzebne jest ustalenie wspólnych obszarów działania.

– Takie działanie może być podjęte, wtedy gdy ustalimy wspólnie obszary strategicznego działania Unii Europejskiej. Wtedy, kiedy będzie jasność, które działania aprobujemy wszyscy wspólnie, wtedy inicjatywa PESCO, czyli inicjatywa konkretnych krajów, które dobrowolnie łączą się dla rozwiązania jakiegoś problemu będzie miała sens i nie zagrozi jedności Unii Europejskiej – akcentował Antonii Macierewicz, minister Obrony Narodowej.

Utworzenie kwatery głównej dla unijnych misji wojskowych oraz możliwości nawiązywania stałej współpracy przez grupy krajów w dziedzinie obronności to założenia przyjętego jesienią 2016 roku przez UE planu wzmacniania bezpieczeństwa i obrony.

RIRM

drukuj