[TYLKO U NAS] T. Stankiewicz-Podhorecka: Środowisko artystyczne nie realizuje testamentu św. Jana Pawła II

Środowisko artystyczne nie realizuje testamentu św. Jana Pawła II, który apelował o dialog Kościoła z artystami. Piękno, dobro, prawda to warunek dzieła sztuki. Bez realizacji triady nie może być mowy o tworzeniu dzieła. Niestety, ona nie funkcjonuje teraz w teatrze – podkreśliła w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja Temida Stankiewicz-Podhorecka, krytyk teatralny.

W 1999 r. Jan Paweł II napisał list do artystów, który określany jest jako testament artystyczny Ojca Świętego. Temida Stankiewicz-Podhorecka wyjaśniła, że „Papież przedstawił w tym liście swoją koncepcję człowieka-artysty w relacji do Boga, Kościoła i odbiorców sztuki”.

– Zawarte zostały tam najważniejsze refleksje na temat roli i powinności artysty, a także na temat funkcji sztuki. (…) List do artystów jest autorstwa twórcy doskonale znającego materiał sztuki i proces tworzenia dzieła. Nie dziwi więc, że św. Jan Paweł II pisze: „Czuję się z wami związany doświadczeniami z odległej przeszłości, które pozostawiły niezatarty ślad w moim życiu. Tym listem pragnę włączyć się w nurt owocnego dialogu Kościoła z artystami. Dialogu, który w ciągu 2000 lat historii nigdy nie został przerwany, a na progu trzeciego tysiąclecia nadal ma przed sobą rozległe perspektywy”. Nikt nie mógł przewidzieć, że za kilkanaście lat ci sami artyści, którzy odczytywali ów list z wielkim entuzjazmem i nazywali św. Jana Pawła II przyjacielem artystów, będą wychodzić na ulice w obronie bluźnierczych sztuk w teatrach – powiedziała krytyk teatralny.

W tym kontekście nasilających się ataków na Papieża Polaka Temida Stankiewicz-Podhorecka zauważyła, że „część artystów wybrała milczenie, a część wyszła na ulice i bluźnierczo zachowuje się wobec postaci św. Jana Pawła II”.

– Jeżeli chodzi o dialog Kościoła z artystami, to widać, że środowisko artystyczne nie realizuje testamentu Ojca Świętego. Piękno, dobro, prawda to warunek dzieła sztuki. Triada należy do głównych przesłań tego listu. Bez realizacji triady nie może być mowy o tworzeniu dzieła. Niestety, ona nie funkcjonuje teraz w teatrze – zaznaczyła.

Św. Jan Paweł II postrzegał sztukę jako jedną z przestrzeni, która może wpłynąć na odrodzenie człowieka.

– Papież mówił: „Piękno zbawi świat. Piękno pochodzi od Boga, toteż potrzebne jest przymierze Ewangelii i sztuki. (…) Czy sztuka potrzebuje Kościoła?”. W liście wyraźnie wyczuwa się zainteresowanie Ojca Świętego stosunkiem artystów do rzeczywistości religijnej. Papież apelował do artystów o nawiązanie owocnej współpracy między światem sztuki a Kościołem. (…) Sztuka ma tak wielkie znaczenie, jest posłannictwem. Twórca sztuki jest namaszczony przez Boga, gdyby odbywało się to tak, jak trzeba – wskazała krytyk teatralny.

Cała rozmowa z Temidą Stankiewicz-Podhorecką dostępna jest [tutaj].

radiomaryja.pl

drukuj