prensaobrera.com

Liderki tzw. strajku kobiet chcą walczyć z religią w szkołach

Liderki z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet mają pomysł na „świecką szkołę”. Chcą zachęcać dzieci, aby wbrew rodzicom rezygnowały z lekcji religii.

„Świecka szkoła” to jeden z najważniejszych postulatów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Lewicowe aktywistki chcą, by w ramach struktur organizacji powstała sieć wsparcia dla dzieci i młodzieży niechętnych do udziału w lekcjach religii w szkole. Mediatorki miałyby pomagać nawiązać dialog między dziećmi a rodzicami mającymi odmienne zdanie w tej kwestii.

– Mamy do czynienia z grupą całkowicie niereprezentatywną, grupą działaczy neomarksistowskich, feministycznych, którzy przypisują sobie rolę reprezentacji wszystkich kobiet w Polsce, podczas gdy w rzeczywistości postulaty są właściwe wyłącznie dla absolutnego marginesu – zaznaczył dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris.

Działaczki domagają się także powszechnej apostazji, a także nieudzielania chrztu dzieciom, uznając ten sakrament w wieku dziecięcym za „przemoc”.

– To jest uderzenie w fundamenty polskiego porządku ustrojowego, ale też pewne zasady, które do tej pory konstytuowały naszą cywilizację. Widać w tych postulatach myślenie totalitarne i widać też głęboką nieznajomość polskiej ustawy zasadniczej – powiedział dr Tymoteusz Zych.

 

 

TV Trwam News

drukuj