[TYLKO U NAS] P. Regulski: Chcemy pokazać sądowi II instancji, że proces naprawczy spółki Ruch S.A. może się skutecznie zrealizować

Od sześciu miesięcy spółka Ruch S.A. sukcesywnie – mimo że przynosi straty – poprawia swoje wyniki. Wracamy do takiego poziomu obrotów, jaki był notowany na początku 2018 r., czyli przed sytuacją kryzysową dla spółki. Chcemy pokazać sądowi II instancji, że ten proces naprawczy może się skutecznie zrealizować – wskazał Piotr Regulski, członek zarządu spółki Ruch S.A., podczas czwartkowego „Polskiego punktu widzenia” w TV Trwam.

Piotr Regulski tłumaczył, że w tym momencie spółka Ruch S.A. jest w procesie restrukturyzacji, w którym są dwa postępowania układowe. Nowy zarząd spółki, który został powołany w styczniu br., dąży do ratowania jednego z największych dystrybutorów prasy w Polsce.

– Najwięksi wierzyciele, jakimi są wydawcy prasy, jak również bank finansujący, czyli Alior Bank, podjęli wspólnie decyzję, że w interesie i polskiej prasy, i partnerów biznesowych spółki Ruch jest utrzymanie dalej tej spółki na rynku dystrybucji prasy. Cały plan restrukturyzacji opierał się na zgodzie wierzycieli, którzy podjęli decyzję o umorzeniu swoich należności. Podzieliliśmy wydawców na dwie grupy: 25 największych wydawców w Polsce (umorzenie sięga 85 proc.) oraz 45 wydawców (umorzenie sięga 50 proc.). Nasz największy wierzyciel, jakim jest Alior Bank, również zgodził się na umorzenie swoich wierzytelności. Tylko pod warunkiem uzyskania zgody wierzycieli na taki proces jest możliwe dalsze funkcjonowanie spółki Ruch i skuteczne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji – zaznaczył gość TV Trwam.

Piotr Regulski zwrócił uwagę, iż proces restrukturyzacji opiera się o jeszcze jeden istotny element.

– Aby spółka mogła dalej funkcjonować, to oprócz niezbędnego umorzenia wierzytelności – jest jej potrzebne dalsze finansowanie na rozwój. Kluczem do tego finansowania jest pozyskanie strategicznego inwestora dla spółki. W ramach tego procesu udało się pozyskać takiego potencjalnego inwestora, jakim jest spółka PKN Orlen. W tym momencie PKN Orlen złożył ofertę na zakup wszystkich akcji spółki Ruch S.A. Mamy dwa zasadnicze elementy, które mogą stanowić o sukcesie tego procesu. Pierwsze to zgoda wierzycieli na umorzenie swoich należności, a drugie – pozyskanie inwestora strategicznego – mówił.

Członek zarządu spółki Ruch S.A. przypomniał, że na układ zgodzili się wszyscy oprócz sądu.

– To dla nas trudna i niezrozumiała sytuacja. Sąd w swojej argumentacji powołał się na dwie kwestie, które nie dotyczą spraw biznesowych, tylko formalnych (…). Złożyliśmy zażalenie do sądu II instancji na orzeczenie sadu I instancji. W ramach tego zażalenia posiłkujemy się zbiorem dokumentów, gdzie wydawcy potwierdzają świadomość swojej decyzji oraz pozytywnie opiniują zgłoszone przez nas zażalenie. Niektórzy wydawcy sami postanowili złożyć zażalenie na decyzję sądu o niezatwierdzeniu układu (…). Czekamy na wyznaczenie rozprawy. Spodziewamy się, że może odbyć się na przestrzeni dwóch czy trzech miesięcy, czyli w okolicach października. Jako zarząd wierzymy, że sąd II instancji podejmie decyzję korzystną dla spółki, bo jest to nie tylko „być albo nie być dla tego podmiotu”, ale też zachowanie kilkunastu tysięcy miejsc pracy (…). Od sześciu miesięcy spółka sukcesywnie – mimo że przynosi straty – to poprawia swoje wyniki. Pojawiają się dodatkowe przychody, wracamy do takiego poziomu obrotów, jaki był notowany na początku 2018 r., czyli przed sytuacją kryzysową dla spółki. Chcemy również pokazać sądowi II instancji, że ten proces naprawczy może się skutecznie zrealizować – podkreślił gość „Polskiego punktu widzenia”.

Piotr Regulski zaznaczył także, iż Ruch S.A. posiada bardzo unikatowe lokalizacje nie tylko w dużych miastach, ale przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, do których często utrudniony jest dostęp do internetu, a zapotrzebowanie na prasę drukowaną jest ciągle bardzo duże. To jedno z głównych aktywów, które posiada ta organizacja i które dla jej wierzycieli – wydawców prasy – okazuje się być istotnym argumentem do tego, aby ta firma mogła dalej na rynku funkcjonować.

RIRM

drukuj