fot. PAP/Tytus Żmijewski

[TYLKO U NAS] Min. J. Kwieciński: Przestawienie naszej gospodarki na tory innowacyjności – to jest zadaniem rządu

Przestawienie naszej gospodarki na tory innowacyjności – to jest najważniejsze zadanie dla naszego rządu. Jest to nowy wymiar przedsiębiorczości – powiedział podczas sympozjum naukowego pod hasłem: „Przedsiębiorstwa w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość. Tradycja i start-upy” minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak dodał, jednym ze współczesnych innowatorów jest m.in. o dr Tadeusz Rydzyk CSsR, który założył uczelnię i chce wykorzystać energię geotermalną do ogrzewania miasta.

Prawdą jest, że Polacy są społeczeństwem przedsiębiorczym – powiedział minister Jerzy Kwieciński.

O tym, że Polacy są przedsiębiorczy pokazuje wiele międzynarodowych rankingów. Zwróćmy uwagę, jak szybko nasz kraj zaczął się odbudowywać na początku procesu transformacji – 30 lat temu. Wyrazem tego były słynne łózka pod Pałacem Kultury w Warszawie. W tym okresie powstawało wiele polskich firm – zaznaczył minister inwestycji i rozwoju.

Polityk przypomniał wielkich polskich innowatorów, którzy dzięki swoim działom zmienili oblicze świata, i bez których dzieł obecne życie na tym poziomie technologicznym nie byłoby możliwe.

Warto przypomnieć, że innowatorem był m.in. prezydent Mościcki, który opracował wiele nowych technologii; był nim w XIX w. Ignacy Łukasiewicz. Tego na świecie się nie mówi, ale to właśnie Polacy rozpoczęli wykorzystywanie ropy naftowej. Wynalazcą i innowatorem była również Maria Skłodowska Curie, opracowując techniki radioaktywne, bez których współczesna medycyna praktycznie by nie istniała. Innowatorem był również prof. Czochralski, który opracował otrzymywanie monokryształu krzemu i bez którego rozwój obecnej elektrotechniki, w ogóle internetu, nie byłby możliwy. Co więcej, prof. Czochralski jest najczęściej cytowanym polskim naukowcem, mimo że dokonał swojego odkrycia przed II wojną światową – zwrócił uwagę szef resortu.

Niewątpliwie mamy bardzo silne tradycje, natomiast trzeba powiedzieć, że te wysiłki prawie 30 lat od momentu transformacji na razie nie postawiły naszej gospodarki na tory innowacyjności – mówił prelegent.

Bardzo ważne jest, ażeby zdecydowanie wspierać nowy wymiar przedsiębiorczości, który będzie kluczowy dla Polski i polskiego społeczeństwa – chodzi o innowacyjność – dodał.

Nasz rząd trzy lata temu przygotował Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dla nas jest ta strategia swojego rodzaju biznesplanem, który konsekwentnie realizujemy. W ramach tej strategii mamy prawie 200 projektów strategicznych. Po kolei je wszystkie realizujemy i monitorujemy. Obecnie te prace są na poziomie 50 proc., zatem jest to już na bardzo zaawansowanym poziomie. Najważniejszym wymiarem tej strategii jest rozwój zrównoważony, ażeby korzystały z niego wszystkie grupy społeczne. Ważny jest również wymiar terytorialny, ażeby wszyscy Polacy mogli z tego korzystać. Jeśli miałbym w jednym słowie streścić tę strategię w sferze gospodarczej, to powiedziałbym, że jest to innowacyjność. To jest dla nas najważniejsze zadanie – przestawienie naszej gospodarki na tory innowacyjności. Jest to nowy wymiar przedsiębiorczości – mówił Jerzy Kwieciński.

Minister inwestycji i rozwoju zaznaczył, że jednym ze współczesnych innowatorów jest m.in. o dr Tadeusz Rydzyk CSsR, założyciel Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych.

Próby wykorzystania przez Ojca Dyrektora energii geotermalnej do ogrzewania nie tylko ośrodka akademickiego, ale i miasta czy wykorzystanie tej energii do leczenia – to jest innowacja. Założenie szkoły jest niczym innym niż innowacja organizacyjna. Tydzień temu byłem na Podkarpaciu, gdzie otwierałem pierwszą serię farm fotowoltaicznych. Ma tych farm być tam ok. 300. Co ciekawe, są one budowane przez lokalnych społeczników we współpracy z Kościołem. Inicjatywa absolutnie oddolna we współpracy z księżmi, która będzie prowadziła do wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania domów czy wykorzystywania jej lokalnie – podkreślił minister Kwieciński.

W Polsce zaczęliśmy wprowadzać wiele zmian, które mają na celu podniesienie innowacyjności – mówił prelegent toruńskiego sympozjum.

Przede wszystkim zmieniliśmy otoczenie prawne, ażeby warunki dla realizacji innowacji w naszym kraju były podobne jak w krajach zachodnich. Tu bardzo ważne zmiany były związane z wprowadzeniem ulgi. Jeżeli ktoś podnosi wydatki na badania i rozwój, może w tej chwili sobie odpisać nawet 100 proc. od podatków. Jest to taka sama ulga, jaka jest wykorzystywana w krajach mocno rozwiniętych. Firmy, które głównie żyją z prowadzenia badań i rozwoju mogą sobie odpisać nawet 150 proc. poniesionych kosztów. Widzimy już tego efekty, bo coraz więcej firm zaczyna przeznaczać coraz więcej środków na rozwój. Kluczem jest zapewnienie instrumentów finansowych, które będą finansowały innowacje, bo są one bardzo ryzykowane. Tylko co kilkunasty projekt badawczy rozwojowy kończy się faktycznym sukcesem, czyli wprowadzeniem innowacji na rynek. Chodzi o takie wprowadzenie, na którym zaczyna się zarabiać. Muszą więc być to takie instrumenty, które będą w stanie to ryzyko ponieść – powiedział Jerzy Kwieciński.

RIRM

drukuj