fot. PAP/Paweł Supernak

Min. J. Kwieciński przedstawił założenia nowej polityki migracyjnej polskiego rządu

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński przedstawił założenia nowej polityki migracyjnej polskiego rządu. Rząd przyjął specjalny dokument w tej sprawie.

Założenia nowej polityki migracyjnej zawarto w dokumencie „Priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej”. Rząd zaznacza, że zmiana w tym zakresie jest konieczna ze względu na spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Jednocześnie stale zwiększa się liczba obcokrajowców przyjeżdżających do Polski w poszukiwaniu pracy.

Dlatego nowa polityka migracyjna ma być dostosowana do priorytetów rynku pracy, koncentrować się na uzupełnianiu zasobów pracy obcokrajowcami, a także zapobiegać dalszej emigracji i zachęcić Polaków do powrotu do kraju – mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Ta polityka będzie również adresowana do repatriantów, czyli Polaków, którzy kiedyś zostali przesiedleni z terenów Polski do innych krajów, a którym my będziemy chcieli w tej chwili pomóc w powrocie. […] Chcemy stworzyć narzędzia, które pomogą nam monitorować migrację i diagnozować potrzeby społeczno-gospodarcze Polski – wskazuje Jerzy Kwieciński.

Kompleksowa polityka migracyjna rządu, która zostawała zapowiedziana w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ma być gotowa w połowie roku.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj