fot. pixabay.com

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: Św. Jan Paweł II stawia pytanie: Czy sensem ludzkiego życia ma być pożądanie, czy miłość

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, etyk, w piątkowym felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam i Radia Maryja, przypomniał nauczanie św. Jana Pawła II dotyczące różnicy między miłością a pożądaniem. Papież Polak zauważył, że to różnica między kulturą a antykulturą – dodał.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr przypomniał słowa homilii, którą  św. Jan Paweł II wygłosił we Włocławku w 1991. Papież Polak odniósł się wówczas do IX przykazania: „Nie pożądaj żony bliźniego twego”. Mówił, że nie wolno nam dać się opanować „człowiekowi cielesnemu”.

– Raz jeszcze Jan Paweł II wraca do tematu człowieka. Do tematu miłości i odpowiedzialności, a więc wraca do tych tematów, które intrygowały go od początku jego kapłaństwa, jego posługi duszpasterskiej – zwrócił uwagę duchowny.

Gość Radia Maryja i TV Trwam zaznaczył, że Karol Wojtyła już wcześniej poruszał te kwestie m.in. w „Miłości i odpowiedzialności”, „Przed sklepem jubilera” czy później – już jako Ojciec Święty – w „Teologii ciała”.

– Z pewną uporczywością stawia niejako pytanie: Czy sensem ludzkiego życia ma być pożądanie, a więc zejście do poziomu popędowego, do poziomu ostatecznie poniżej ludzkiego, zaspokajającego to, co wyłącznie biologiczne, cielesne w człowieku, czy też sensem ludzkiego życia ma być miłość, a więc zdolność panowania nad popędem, nad pożądliwością ciała, panowania zarówno uczuciem, wolą, jak i rozumem? – mówił ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

Etyk wskazał, że te pytania wyznaczają granicę między kulturą miłości i antykulturą użycia.

– Św. Jan Paweł II mówił: „Nie dać się uwikłać całej tej cywilizacji pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości. Panoszy się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. Czy jest to cywilizacja, czy raczej antycywilizacja? Kultura czy raczej antykultura? Tu trzeba wrócić od elementarnych rozróżnień. Przecież kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem, nie to, co tylko zużywa jego człowieczeństwo” – zacytował słowa św. Jana Pawła II, gość felietonu.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr podkreślił, że po upływie 30 lat nietrudno jest się przekonać, iż aktualność słów papieża Polaka dramatycznie narasta.

– Te 30 lat to swoisty zapis ideologizacji ludzkiego życia i ludzkiej miłości. Te 30 lat, które upłynęły od pielgrzymki papieskiej to zapis niszczenia miłości, płciowości, małżeństwa, rodziny. Cały ten proces bazuje na antykulturze użycia, na zużywaniu człowieka i człowieczeństwa zarówno w sobie, jak i w drugim człowieku. To jest proces, który straszliwie wyniszcza nasze człowieczeństwo. Wyniszcza życie małżeńskie. Wyniszcza życie rodzinne. Rzutuje też ostatecznie niszcząco na naród, a zatem rzutuje na naszą przyszłość. Trzeba dać temu opór – zwrócił uwagę ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

radiomaryja.pl

drukuj