#NiedzielaMisyjna

fot. misje.pl

[TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski o trwającym Tygodniu Misyjnym: Każdy z nas jest powołany do tego, aby być misjonarzem we współczesnym świecie

Każdy z nas jest powołany do tego, aby być misjonarzem we współczesnym świecie. Święty Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Missio” przypomniał, że wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła na mocy Chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną. Jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie Dobrej Nowiny wszędzie tam, gdzie żyjemy, także wśród chrześcijan, którzy odeszli od wiary i często dają antyświadectwo – mówił ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

Ks. bp Tadeusz Bronakowski odniósł się do słów: „Nie możemy bowiem nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”, które w trakcie przesłuchania wypowiedzieli apostołowie Piotr i Jan.

– Wypowiedzieli je odważnie wobec przełożonych i starszych, a także uczonych w Piśmie, kiedy ci zabraniali im przemawiać w imię Jezusa Chrystusa. Był z nimi uzdrowiony człowiek jako czytelny znak Bożego miłosierdzia. Był on znakiem tego, że Jezus żyje i działa poprzez swoich uczniów. Właśnie owe słowa wypowiedziane przez apostołów pięknie wyjaśniają, co to znaczy być świadkiem Jezusa. Chrześcijanin przede wszystkim bardziej słucha Boga niż ludzi. W swoim życiu nie kieruje się ludzkimi opiniami i sądami, ale kieruje się Ewangelią. W imię Jezusa odważnie głosi Dobrą Nowinę i działa dla dobra swoich bliźnich – akcentował przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

W ostatnią niedzielę obchodziliśmy Światowy Dzień Misyjny, który zainaugurował Tydzień Misyjny.

– W sposób szczególny pamiętamy o misjonarzach i misjonarkach pracujących z dala od ojczyzny. Musimy jednak pamiętać o tej prawdzie, że każdy z nas jest powołany do tego, aby być misjonarzem we współczesnym świecie. Święty Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Missio” przypomniał, że wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła na mocy Chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną. Jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie Dobrej Nowiny wszędzie tam, gdzie żyjemy, także wśród chrześcijan, którzy odeszli od wiary i często dają antyświadectwo – mówił ks. bp Tadeusz Bronakowski.

Misjonarz musi być osobą pełną miłosierdzia i miłości bliźniego.

– Zrozumiała to święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Ta młodziutka karmelitanka została ogłoszona patronką misji, mimo że nigdy nie wyjechała do misyjnych krajów. Oto jak widziała istotę Kościoła i powołanie jej członków, aby głosić Jezusa: „Zrozumiałam, że Kościół posiada serce, które płonie miłością, że jedynie miłość pobudza członki Kościoła do działania. Gdyby przypadkiem zabrakło miłości, apostołowie przestaliby głosić Ewangelię, męczennicy nie chcieliby przelewać krwi swojej. Zrozumiałam, że miłość zamyka w sobie wszystkie powołania” – oznajmił gość TV Trwam.

– Wspaniałym czynem misyjnym są wszelkie duchowe ofiary składane Bogu, aby zadośćuczynić za grzechy nałogowe bliźnich. Trzeba odważnie przeciwstawić się temu wszystkiemu, co grozi utratą wolności wewnętrznej. „Nie możemy bowiem nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”, że Jezus Chrystus jest Światłością świata i Tym, który daje życie w obfitości – podsumował przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

radiomaryja.pl

drukuj