fot. pixabay.com

[TYLKO U NAS] Dr D. Rozkrut o wstępnych wynikach zeszłorocznego Narodowego Spisu Powszechnego: Zasadniczą tendencją, którą obserwujemy w zakresie demografii, jest znaczący postęp procesu starzenia się społeczeństwa

Zasadniczą tendencją, którą obserwujemy w zakresie demografii, jest znaczący postęp procesu starzenia się społeczeństwa. Mamy przeszło 1,8 mln więcej ludzi w wieku powyżej 65 lat. Co piąty Polak jest w podeszłym wieku. Ponadto zaczynają nasilać się tendencje tzw. podwójnego starzenia się, tak więc mamy coraz więcej osób w wieku powyżej 80 lat (…). Tendencja jest wyraźna i niepokojąca, bo zależy nam na tym, aby zachować zrównoważoną strukturę w zakresie grup wiekowych – powiedział dr Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Pod koniec stycznia Główny Urząd Statystyczny ogłosił wstępne wyniki ubiegłorocznego Narodowego Spisu Powszechnego. Odniósł się do nich prezes GUS.

– Musimy mieć świadomość, że są to pierwsze wyniki. Zakres spisu jest szerszy i to, co jesteśmy w stanie z niego uzyskać, jest znacznie głębsze od tego, co prezentujemy na początku. Pierwsze informacje mówią o tym, że 31 marca zeszłego roku było nas 38 mln 179 tys. 800. To dosyć precyzyjna liczna dotycząca liczby ludności w Polsce w tym momencie. To, co przyjdzie w najbliższych miesiącach, to jest odpowiednie uszczegółowienie statystyki i zejście na niższe poziomy, czyli województwa, powiaty, gminy – wskazał dr Dominik Rozkrut.

– Narodowy Spis Powszechny pokazał, że w polskim społeczeństwie następują istotne zmiany strukturalne, w szczególności według struktury wieku. Spis jest narzędziem, które pozwala nam zajrzeć w głąb danych – dodał.

Narodowy Spis Powszechny z zeszłego roku pokazał, że Polacy stają się społeczeństwem coraz starszym.

– Zasadniczą tendencją, którą obserwujemy w zakresie demografii, jest znaczący postęp procesu starzenia się społeczeństwa. Mamy przeszło 1,8 mln więcej ludzi w wieku powyżej 65 lat. Co piąty Polak jest w podeszłym wieku. Ponadto zaczynają nasilać się tendencje tzw. podwójnego starzenia się, tak więc mamy coraz więcej osób w wieku powyżej 80 lat (…). Tendencja jest wyraźna i niepokojąca, bo zależy nam na tym, aby zachować zrównoważoną strukturę w zakresie grup wiekowych – mówił gość Radia Maryja.

– Jeśli ludzi w wieku przedprodukcyjnym, czyli do 18. roku życia jest coraz mniej, bo spotykamy się z problemami związanymi z dzietnością, to to rodzi określone konsekwencje w zakresie kształtowania przyszłości (…). Dzieci są dobrem narodowym i jeżeli nie będziemy rozsądnie zarządzać rozwojem kraju, to będziemy zmagać się z problemami demograficznymi, które wprost przekładają się na rynek pracy, gospodarkę i procesy społeczne – zaakcentował.

Pozostaje pytanie, kiedy GUS przekaże końcowe wyniki Narodowego Spisu Powszechnego.

– Z perspektywy spoza GUS wydaje się, że spis zakończył się z końcem września. Prawda jest taka, że dla nas on ciągle trwa. Przed nami długie zadanie, bo korzystamy nie tylko z wywiadów uzyskanych bezpośrednio od respondentów, ale również z 35 innych źródeł administracyjnych. Wszystkie informacje, które były przedmiotem spisu, zostały przez nas zebrane. Teraz musimy je połączyć, wzajemnie sprawdzić, uzgodnić i dopiero prowadzić szacunki. W kwietniu bieżącego roku zamierzamy przedstawić informacje w ujęciu województw, we wrześniu według powiatów i gmin, a w grudniu według tzw. siatki kilometrowej w układzie 1 km na 1 km – podsumował dr Dominik Rozkrut.

Całą audycję „Aktualności dnia” z udziałem dr. Dominika Rozkruta można odsłuchać [tutaj].

radiomaryja.pl

drukuj